Annika Larsson

Fujitsu

Head of Project Management

Åse Kastell

IBM

Associate Partner - Public Sector Client Manager

Camilla Bülow

Telia Company

Head of Commercial Product Management, Network Services

Anna Stigsson

PA Consulting

Principal Consultant

"Konkreta mål och en jämn fördelning av kvinnor och män på ledande positioner gör oss mer konkurrenskraftiga. För oss på Microsoft är det självklart att vara med i Womentor, så att vi tillsammans med andra kan arbeta för en mer jämställd IT- och telekombransch."

Joacim Damgard   VD Microsoft Sverige

Varför womentor?

1
Genom sitt fokus på förbättrad jämställdhet och mångfald ökar Womentor företagens konkurrenskraft.
2
Företagens framtida chefsförsörjning säkras genom att kompetenta kvinnor både synliggörs och ges professionell och personlig utveckling.
3
Företag med ett genuint intresse och engagemang för att få fler kvinnor på ledande positioner uppmärksammas för att ha bidragit till förändring.
4
Womentor hjälper företagen att omvandla de egna ambitionerna till konkreta mål och aktiviteter, att få verktyg för att genomföra dessa och samtidigt inspireras av hur andra företag gör.

Seniora adepter och mentorer i Womentor 2017

Kompetensbristen i IT- och telekombranschen är skriande och kräver åtgärder. Att kvinnor i stor utsträckning fortfarande väljer bort branschen är en av de utmaningar svenska IT- och telekomföretag har att hantera. Nu i veckan inledde 24 företag årets engagemang i den elfte upplagan av mentor- och förändringsprogrammet Womentor, som hjälper företag att systematiskt arbeta för […]

Läs mer

Program

 
25 januari

Introduktion Womentor 2017

För: Adepter, mentorer, VD, HR- och Kommunikationschefer, Diversity Mangers.

Läs mer om dagen här

 
26 januari

Introduktion Womentor 2017, dag 2 för adepter

För: Adepter

Läs mer om dagen här

 
7 februari

Avslutning Womentor 2016

För: Adepter och mentorer

Läs mer om dagen här

 
8 mars

VD-träff

För: VD samtliga deltagande företag
Tema: Ledning och styrning av komplex förändring

Läs mer om dagen här

 
26 april

Tematräff hos värdföretag: Telia i Göteborg

För: Adepter
Tema: Förändringsledning

Läs mer om dagen här

 
18 maj

Workshop 1

För: Diversity Managers
Tema: TBD

 
29 augusti

Tematräff hos värdföretag: Evry

För: Adepter, mentorer
Tema: Ledarskap och värderingar

 
21 september

Womentordagen

 
16 november

Tematräff hos värdföretag: Fuijitsu

För: Adepter
Tema: Ledarskap och motivation

 
23 november

Workshop 2

För: Diversity Managers
Tema: TBD

 
7 februari

Avslutning Womentor 2017

För: adepter, mentorer, VD, HR- och kommunikationschefer samt Diversity Managers.

Medverkande företag

Värdföretag

Medverkande företag