Anna Park

Nets

Sales Director

Annika Larsson

Fujitsu

Head of Project Management

Susanne Dahl

CGI

Director Welfare Management System Treserva

Helene Marseille

HPE

Delivery manager - Solution support Services

"Samhällets mångfald måste avspeglas i företagets mångfald och kultur. Mångfald bland medarbetarna skapar dynamik och med den dynamiken får man nya perspektiv och lösningar på problem, vilket också bidrar positivt till företagets utveckling. I detta arbete blir Womentor är en viktig del."

Hélène Barnekow   VD Telia Sverige

Varför womentor?

1
Genom sitt fokus på förbättrad jämställdhet och mångfald ökar Womentor företagens konkurrenskraft.
2
Företagens framtida chefsförsörjning säkras genom att kompetenta kvinnor både synliggörs och ges professionell och personlig utveckling.
3
Företag med ett genuint intresse och engagemang för att få fler kvinnor på ledande positioner uppmärksammas för att ha bidragit till förändring.
4
Womentor hjälper företagen att omvandla de egna ambitionerna till konkreta mål och aktiviteter, att få verktyg för att genomföra dessa och samtidigt inspireras av hur andra företag gör.

Från mångfald till inkludering

Sverige och svenska företag är bra på mångfald i internationell jämförelse, men har mycket kvar att göra. Vi har pratat mycket om jämställdhet, men mindre om diversity och ännu mindre om inkludering menar Jonas Stier, professor i interkulturella studier som tillsammans med Karin Ahlström ledde årets första Womentor-workshop för Diversity Managers* i slutet på maj. […]

Läs mer

Medverkande företag

Värdföretag

Medverkande företag