Mia Castensson

Telenor

Head of Corporate IT

Ellinor Axell

Telenor

Tillrädande Head of Marketing & Communication, Business

Hanna Brun

IBM

Software Client Leader

Helena Ahlin

Telenor

Head of Digital Channels

"Att arbeta för ökad jämställdhet är viktigt för oss. Genom Womentor-programmet kan vi som företag bidra till att öka andelen kvinnliga ledare både hos oss själva, men även i branschen som helhet. Det sista är viktigt: egentligen handlar det ju om att förbättra hela IT-branschens förmåga att attrahera och behålla duktiga talanger och att synliggöra alla de kvinnor som arbetar i vår bransch."

Fredrik Almén   VD EVRY Sverige

Varför womentor?

1
Genom sitt fokus på förbättrad jämställdhet och mångfald ökar Womentor företagens konkurrenskraft.
2
Företagens framtida chefsförsörjning säkras genom att kompetenta kvinnor både synliggörs och ges professionell och personlig utveckling.
3
Företag med ett genuint intresse och engagemang för att få fler kvinnor på ledande positioner uppmärksammas för att ha bidragit till förändring.
4
Womentor hjälper företagen att omvandla de egna ambitionerna till konkreta mål och aktiviteter, att få verktyg för att genomföra dessa och samtidigt inspireras av hur andra företag gör.

Från mångfald till inkludering

Sverige och svenska företag är bra på mångfald i internationell jämförelse, men har mycket kvar att göra. Vi har pratat mycket om jämställdhet, men mindre om diversity och ännu mindre om inkludering menar Jonas Stier, professor i interkulturella studier som tillsammans med Karin Ahlström ledde årets första Womentor-workshop för Diversity Managers* i slutet på maj. […]

Läs mer

Medverkande företag

Värdföretag

Medverkande företag