"Det vi gör för att öka andelen kvinnor i vårt företag är ett antal konkreta aktiviteter runt rekrytering och vår återväxt, och inte minst runt att utveckla och stötta alla ledare inom organisationen när det gäller frågor som har med mångfald och jämställdhet att göra."

Karin Schreil   VD Fujitsu Sverige

Varför womentor?

1
Genom sitt fokus på förbättrad jämställdhet och mångfald ökar Womentor företagens konkurrenskraft.
2
Företagens framtida chefsförsörjning säkras genom att kompetenta kvinnor både synliggörs och ges professionell och personlig utveckling.
3
Företag med ett genuint intresse och engagemang för att få fler kvinnor på ledande positioner uppmärksammas för att ha bidragit till förändring.
4
Womentor hjälper företagen att omvandla de egna ambitionerna till konkreta mål och aktiviteter, att få verktyg för att genomföra dessa och samtidigt inspireras av hur andra företag gör.

Womentor har spelat en oerhört stor roll i branschen

På förändringsprogrammet Womentors avslutningsdag i december 2018 talade bland andra Pär Fors, ordförande för IT&Telekomföretagen och VD för CGI Sverige, om programmets avgörande roll i deltagarföretagens jämställdhetsarbete. Dagen markerade slutet för Womentors aktiviteter under 2018 och var programmets sista aktivitet i sin nuvarande form. Under dagen summerade deltagarna det gångna året och reflekterade över vad som […]

Läs mer

Medverkande företag 2018