Anita Shokouhi

Agero

Projektledare och BI-konsult

Helena Ahlin

Telenor

Head of Digital Channels

Petra Holmbäck

CGI

Director Consulting Services

Mia Castensson

Telenor

Head of Corporate IT

"Att arbeta för ökad jämställdhet är viktigt för oss. Genom Womentor-programmet kan vi som företag bidra till att öka andelen kvinnliga ledare både hos oss själva, men även i branschen som helhet. Det sista är viktigt: egentligen handlar det ju om att förbättra hela IT-branschens förmåga att attrahera och behålla duktiga talanger och att synliggöra alla de kvinnor som arbetar i vår bransch."

Fredrik Almén   VD EVRY Sverige

Varför womentor?

1
Genom sitt fokus på förbättrad jämställdhet och mångfald ökar Womentor företagens konkurrenskraft.
2
Företagens framtida chefsförsörjning säkras genom att kompetenta kvinnor både synliggörs och ges professionell och personlig utveckling.
3
Företag med ett genuint intresse och engagemang för att få fler kvinnor på ledande positioner uppmärksammas för att ha bidragit till förändring.
4
Womentor hjälper företagen att omvandla de egna ambitionerna till konkreta mål och aktiviteter, att få verktyg för att genomföra dessa och samtidigt inspireras av hur andra företag gör.

Anmäl ditt företag till Womentor 2018 – nu med jämställdhetsindexet JÄMIX®

Womentor är ett årslångt förändrings- och ledarskapsprogram för företag i IT- och telekombranschen som vill åtgärda snedfördelningen mellan andelen kvinnor och män i branschen. Det huvudsakliga syftet är att öka hela branschens, och de enskilda företagens, förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna oavsett om de är män eller kvinnor. Huvudfokus ligger på att […]

Läs mer

Medverkande företag

Värdföretag

Medverkande företag