Petra Holmbäck

CGI

Director Consulting Services

Helene Marseille

HPE

Delivery manager - Solution support Services

Anna Ström

Microsoft

CMO/Marknadschef

Maria Lingman

Teleopti

Agile Coach

"Det vi gör för att öka andelen kvinnor i vårt företag är ett antal konkreta aktiviteter runt rekrytering och vår återväxt, och inte minst runt att utveckla och stötta alla ledare inom organisationen när det gäller frågor som har med mångfald och jämställdhet att göra."

Karin Schreil   VD Fujitsu Sverige

Varför womentor?

1
Genom sitt fokus på förbättrad jämställdhet och mångfald ökar Womentor företagens konkurrenskraft.
2
Företagens framtida chefsförsörjning säkras genom att kompetenta kvinnor både synliggörs och ges professionell och personlig utveckling.
3
Företag med ett genuint intresse och engagemang för att få fler kvinnor på ledande positioner uppmärksammas för att ha bidragit till förändring.
4
Womentor hjälper företagen att omvandla de egna ambitionerna till konkreta mål och aktiviteter, att få verktyg för att genomföra dessa och samtidigt inspireras av hur andra företag gör.

Värdföretag 2017: Adepter på tunga positioner på Fujitsu

Fujitsu är i år värdföretag för Womentor för första gången, vilket innebär att företaget engagerar sig lite extra för programmet och deltagarna, bland annat genom att hålla i en av de obligatoriska träffarna under året. Svenska Fujitu har, som ett av fortfarande relativt få företag (15%) i branschen, genom Karin Schreil en kvinna på VD-posten. […]

Läs mer

Medverkande företag

Värdföretag

Medverkande företag