Från 24 till 31 procent kvinnor på Agero

Agero har varit med i Womentor fyra år och har stadigt ökat andelen kvinnor i företaget under de åren. Från 24 procent vid ingången av 2012 till 31 procent idag.

 

– Vi har fokuserat på att anställa lika många kvinnor som män när vi rekryterar. Det gör att antalen kvinnor ökar i företaget, säger Patrik Frisk VD på Agero.

Agero har som långsiktigt mål att ha en jämn fördelning mellan könen och fortsätter även i år med målet att rekrytera lika många kvinnor som män.

– Det något vi kan påverka. Andelen kvinnor kommer att gå upp successivt tills vi har en jämn könsfördelning, säger Patrik Frisk.

Inom Agero finns det mer kvinnor inom kompetensområden som användbarhet och projektledning, medan det är svårare att hitta kvinnor till mer tekniktunga områden som utvecklare och systemarkitekt.

Agero valde att gå med i Womentor främst för att det är ett bra ledarskapsprogram. Att det sedan bidrar till att få en jämställd bransch är en ytterligare positiv effekt.

– Upplägget med mentorskap är bra. Nätverket som adepterna får i branschen är också värdefullt, säger Patrik Frisk.

Patrik Frisk har varit mentor under två Womentorprogram. Han tycker att mentorskapet ger honom möjlighet att se saker ur nya vinklar.

– Det är jättevärdefullt. Det både ger mig energi och utveckling, säger Patrik Frisk.

Ageros mål inför Womentor 7.0/2013
Att andelen anställda kvinnor ska öka till 30 procent (från dagens 27 procent, i ledningen är det 50 procent).
Att andelen kvinnor bland de nyanställda under 2013 är 50 procent.

Resultat
Andelen kvinnor har ökat till 31 procent. (I ledningen är andelen kvinnor 75 procent.)
Av nyanställda är 60 procent kvinnor.

Om företaget:
Agero grundades 1990 och har sedan starten arbetat med IT som förändrar och hjälper företag och organisationer med snabba förändringar genom ny informationsteknologi.
Antal anställda: 40 medarbetare i Stockholm
Antal år i Womentor: 4 (2014)
I Womentor 2014: Emelie Sabe, konsultchef

Text: Ann-Charlotte Geissler, Kalas design och kommunikation

Program

Medverkande företag 2018