Intervju mentorpar: En lyckad konstellation!

Womentor matchade ihop adepten Anna-Lena Andrén, Enterprise Sales Unit Executive på IBM Sweden och mentorn Fredrik vom Hofe, Group Senior Vice presiden på Industrial & Financial Systems AB (IFS), och det blev en mycket lyckad konstellation. Efter ett intensivt år inom ramen för Womentor summerar de här sina erfarenheter.

Anna-LenaAnna-Lena: Vilken lyx att få tillgång till en erfaren och klok person utanför det egna kontaktnätet som dedikerat avsätter tid och engagemang för att lyssna bara på mig! Fredrik har lyckats med konststycket att lyssna och coacha istället för att ge mig några färdiga lösningar.  Beroende på i vilket situation jag varit precis vid tillfället för mötet har ämnena varierat men det jag tar med mig är att jag efter varje möte lämnat med nya insikter och inte minst ”boostad” med inspiration till att anta nya utmaningar på ett positivt sätt.

Fredrik: Att få vara mentor är en förmån! Jag har fått följa utvecklingen av en duktig och affärsfokuserad ledare under ett helt år, agera ”lyssnade coach” och samtidigt fått reflektera över mitt eget affärsmanna- och ledarskap. Vi har haft många roliga, intressanta och ”dynamiska” diskussioner där vi stött och blött aktuella och ibland lite knepiga professionella frågeställningar. Jag har fått träna mig på att inte direkt kasta ur mig ett lösningsförslag, utan istället lyssna och ställa ”rätt” frågor så att Anna-Lena själv kan formulera lösningen – som hon ju oftast hade ”inom” sig!

FvHFredrik: Ett bra mentor-adeptförhållande bygger på att man är genuint intresserad av andra människors utveckling, har är öppen attityd och hög integritet. Dessutom behövs lite struktur; alla möten skall bokas på förhand, tema skall bestämmas innan mötet och både adepten och mentorn skall förbereda sig i god tid.

Anna-Lena: Du måste både som adept och mentor våga vara öppen, visa svagheter och vara ärlig. Förtroende är viktigt för att det verkligen ska göra skillnad.  Vi spenderade en del tid på att lära känna varandra först innan vi lät diskussionerna gå över i mer arbetsrelaterade frågor. Jag hade ett grundtänk om vilka områden jag på något sätt ville adressera under året och när det var dags för månadens möte skickade jag ett par korta rader till Fredrik för att förbereda oss båda på vad just det mötet skulle ha för fokus. Det har blivit allt från olika ledarskapsfrågor, kommunikation, motivation, försäljning och förändringsarbete.

Womentor mer än ett mentorskapsprogram

Både Fredrik och Anna-Lena är överrens om att styrkan med Womentor är att det är mer än ett mentorsprogram – det är också ett verktyg för IT-branschen att säkra framtida kompetensförsörjning genom att utbilda, diskutera och driva på mångfaldsfrågor med fokus på jämställdhet. Det handlar om våra företags konkurrenskraft, säger Anna-Lena och Fredrik håller med. Även om programmet nu är slutfört för det här mentorparet, är det inte är sista gången Anna-Lena och Fredrik kommer att ses för att diskutera spännande ledarskaps- eller affärsutmaningar.

Program

Medverkande företag 2018