Värdföretag 2014: IFS satsar på mångfald och jämställdhet för att öka lönsamheten

IFS vill förverkliga en ambitiös tillväxtstrategi genom att dra nytta av alla talanger; oberoende av kön, nationalitet och hudfärg. Deltagandet i Womentor för 8:e året i rad är en del i satsningen i att lyfta fram kvinnliga förebilder och öka andelen kvinnliga chefer. Årets adepter Lena Ström och Mathilda Åsberg har genom Womentor fått ett ovärderligt nätverk och ett forum att diskutera kvinnligt ledarskap.

Att IFS är ett företag där många väljer att stanna länge är Mathilda Åsberg och Lena Ström bra exempel på. Mathilda har jobbat på IFS sedan 1999 och Lena inledde sin karriär på företaget 2001. Sedan dess har de provat på en rad olika roller och idag är båda ledare i olika delar av organisationen. Matilda är produktchef på IFS R&D som utvecklar det egna affärssystemet IFS Applications och Lena är supportchef på IFS Scandinavia som implementerar, levererar och supporterar affärsystemet till kunder i Skandinavien. På frågan vad som gör att de trivs, svarar de att det handlar om produkten, människorna och kunderna.

Mathilda Åsberg– Trevliga och hjälpsamma kollegor i kombination med bra ledarskap som bygger på tillit och eget ansvar tror jag är viktiga anledningar till att många trivs och väljer att stanna länge. Dessutom arbetar vi med en spännande och innovativ produkt som är under ständig utveckling, säger Mathilda.

Lena håller med Mathilda och tillägger:
Lena Ström– Att vi arbetar i mångkulturella team med kunder i olika delar av världen, tror jag är ytterligare en anledning till att IFS är en spännande arbetsgivare.

Jämställdhetsfrågan under lupp

På frågan vad de har fått ut av att vara med i Womentor svarar både att de har fått tillgång till ett fantastiskt nätverk och att det är en lyx att få ha en öppen dialog med en extern mentor med erfarenhet från en högre position i samma bransch. Programmet har också gjort dem medvetna om könsstrukturer och vikten av kvinnliga förebilder.

Womentor har gjort mig medveten om hur få kvinnliga chefer det egentligen finns i IT-branschen och inspirerat mig till att lyfta alla de fantastiska kvinnliga medarbetare som jag har omkring mig, säger Lena.
Det är skönt att ha ett forum där vi kan diskutera kvinnligt ledarskap och där alla förstår varandra i någon slags ordlös kommunikation, menar Mathilda.Jämställdhetsfrågan har under det senaste året fått större fokus på IFS och man har bland annat utbildat chefer i ämnet för att öka kunskapen om omedvetna och dolda strukturer.  I höst startar dessutom IFS Junior Consultant Program – där 11 av 14 talanger är kvinnor.

IFS är en bra arbetsgivare oavsett om du är kvinna eller man, avslutar Lena.

VD har ordet

MentorThomas SäldVi vet att jämställdhet och mångfald är bra för affärerna – det ökar innovations-förmågan, förbättrar det interna arbetsklimatet och gör oss till en mer attraktiv leverantör och arbetsgivare. Som ledare på IFS har jag en viktig roll att påverka mångfalds- och jämställdhetsarbetet i rätt riktning genom att visa att IFS tar frågan på allvar. Det visar vi genom att utbilda cheferna i jämställdhet och mångfald, genom vårt deltagande i Womentor och genom att systematiskt följa upp jämställdhets-statistiken på företaget.

Thomas Säld, VP Research & Development IFS

Om företaget

ifsIFS är en ledande global leverantör av affärssystem som hjälper företag att bli mer flexibla. Med omfattande kunskaper inom utvalda branscher erbjuder IFS ett flexibelt, helintegrerat affärssystem (ERP) inklusive lösningar för underhåll (EAM) och service. IFS grundades 1983 och är ett publikt aktiebolag (XSTO: IFS) med cirka 2 600 anställda. IFS stödjer fler än 2 200 kunder och är verksamt i fler än 60 länder genom lokala kontor och partners.

Antal år i Womentor: 8 (2014)

I Womentor 2014

Adepter:
Lena Ström, chef inom Support Center
Mathilda Åsberg, Produktchef Localizations, R&D
Mentorer:
Ulrika Holmbring, Produktdirektör HR & Financials, R&D
Fredrik vom Hofe, VP Business Development

Program

Medverkande företag 2018