Värdföretag 2014: Tele2 tar ledartröjan för jämställdhet i IT- och telekombranschen

Tele2 har deltagit i Womentor i sex år – och det har gett resultat. Andelen kvinnor på ledande positioner i IT- och telekombranschen är 28 procent.

På Tele2 är motsvarande siffra 40 procent och den svenska ledningsgruppen består av lika många kvinnor som män.

lenabeijerLena Beijer ansvarig för Business IT Tele2 Sverige, är en av deltagarna i årets womentorprogram. Hon beskriver sin mentor, Anna Granö, Sales Director Global Accounts Nordic Hewlett-Packard, som en stark och självklar person.

– Vi har träffats en gång i månaden, fokus har varit att lyfta fram mina styrkor och tillsammans har vi diskuterat hur jag kan vidareutveckla dem. Vi har även diskuterat corporate smartness och belyst olika sätt att ta sig an utmaningar, säger Lena Beijer.

Womentorprogrammets workshops och seminarium beskriver Lena Beijer som ett bra sätt att nätverka och dela erfarenheter.

– Det här året har jag tagit mig tid att reflektera över mitt ledarskap och hur jag vill utveckla det. Det har inneburit att jag landade i att jag var redo för en ny utmaning, vilket jag nu också har fått genom min nya spännande tjänst som Head of Business IT för Tele2 Sverige avslutar Lena.

Verktyg för vidareutveckling

Pernilla NisslerPernilla Nissler är i dag Kundservicechef för Tele2s business-segment, året som adept beskriver hon som inspirerande och lärorikt.

– Min mentor, Kristina Askstedt, Affärsområdeschef för kundmöten på Svenska Spel, är både individ- och resultatorienterad. Jag har verkligen blivit utmanad och gått därifrån med tankeläxor, vi har utgått ifrån där jag befinner mig just nu i min karriär och mitt ledarskap, säger Pernilla Nissler.

Pernilla Nissler berättar att programmet har gett henne ytterligare verktyg som hon använder för att vidareutveckla sig själv och sitt ledarskap. Mentorn är enligt henne det viktigaste utvecklingsverktyget och hon tycker att det var tydligt att Womentor har lagt ner mycket tid på att matcha adepter och mentorer.

– Tele2 har kommit väldigt långt i sitt jämställdhetsarbete, jag är otroligt stolt över att tillhöra en verksamhet som ofta lyfts fram som en förebild. Jämställdhetsarbetet har stöd hela vägen upp i ledningsgruppen, jag är övertygad om att detta har varit avgörande för våra framgångar.

VD har ordet

Thomas EkmanGenom att konsekvent arbeta för en jämn fördelning av kvinnor och män på ledande positioner får vi dynamiska arbetsgrupper och ännu större möjligheter att utveckla tjänster och produkter som förenklar vardagen för vår breda målgrupp. Vi ser att det finns en direkt koppling mellan det långsiktiga mångfaldsarbetet och en ökad konkurrenskraft. För oss är Womentor en självklar plattform för att stimulera kvinnor att bli ledare, och få företag att inse att det är lönsamt med en jämlik arbetsplats.
Thomas Ekman, vd Tele2 Sverige

Om företaget

tele2Tele2 är en av Europas ledande telekomoperatörer och erbjuder prisvärda och användarvänliga kommunikationstjänster med hög kvalitet. Vårt erbjudande omfattar produkter och tjänster inom mobil telefoni, fast telefoni, bredband, kabel-TV och innehållstjänster. Tele2 är verksamma i tio länder och noterat på NASDAQ OMX sedan 1996.

Antal år i Womentor: 6 (2014)

I Womentor 2014

Adepter:
Pernilla Nissler, Kundservicechef på Tele2 Business
Lena Beijer, Head of Business IT på Tele2
Mentorer:
Patrick Höijer, Produktmarknadschef Tele2 Business

Program

Medverkande företag 2018