Womentor 2015 engagerar fler än någonsin!

Nu är den nionde upplagan av Womentor igång, i år med fler deltagande företag än någonsin som vill arbeta systematiskt för att öka andelen kvinnliga chefer i IT-branschen.

Under introduktionsdagen fick de deltagande företagens adepter och mentorer tillsammans med VDar, HR- och kommunikationschefer en gemensam introduktion till mentorskap, jämställdhets- och förändringsarbete, och inte minst tillfälle att lära känna varandra och dela erfarenheter.

För de 70 adepter och mentorer som är med i ledarutvecklingsprogrammet är introduktionen dessutom starten på ett minst 24 timmars långt möte – utspritt på hela det kommande året.

Microsoft, vinnare av Womentorpriset 2014 i kategorin organisation/företag och ett av 2015 års värdföretag, berättade under uppstarten av årets program om hur de ser på mångfald som något som är totalt avgörande för affären – och att de har ökat andelen kvinnliga chefer i Sverige från 19 % 2005 till hela 37,5 % 2014. Ett gott exempel på att medvetenhet och systematiskt jämställdhetsarbete ger resultat!

Program

 
7 februari

Avslutning Womentor 2016

För: Adepter och mentorer

Läs mer om dagen här

 
8 mars

VD-träff

För: VD samtliga deltagande företag
Tema: Ledning och styrning av komplex förändring

Läs mer om dagen här

 
26 april

Tematräff hos värdföretag: Telia i Göteborg

För: Adepter
Tema: Förändringsledning

Läs mer om dagen här

 
18 maj

Workshop 1

För: Diversity Managers
Tema: En inkluderande företagskultur

Läs mer om dagen här

 
29 augusti

Tematräff hos värdföretag: Evry

För: Adepter, mentorer
Tema: Ledarskap och värderingar

 
21 september

Womentordagen

För: Adepter och mentorer samtliga år
Tema: Ledar- och ledarskapsutveckling

Läs mer om dagen här

 
16 november

Tematräff hos värdföretag: Fuijitsu

För: Adepter
Tema: Ledarskap och motivation

 
23 november

Workshop 2

För: Diversity Managers
Tema: TBD

 
7 februari

Avslutning Womentor 2017

För: adepter, mentorer, VD, HR- och kommunikationschefer samt Diversity Managers.

Medverkande företag

Värdföretag

Medverkande företag