Värdföretag 2015: CGI lägger stor vikt vid att utveckla kvinnliga ledare

CGI deltar i år i Womentor för tredje gången. Womentorprogrammet är ett led i företagets ambition att öka andelen kvinnor i organisationen, framförallt i ledande positioner.

CGIs Sverigechef Pär Fors är en mycket engagerad förespråkare på området, något som säkert har bidragit till de senaste årens positiva utveckling: CGI består idag till 35 procent av kvinnor (att jämföra med branschsnittet på 30 procent). 40 procent av företagets ledare är kvinnor och även den högsta ledningen består till 40 procent av kvinnor, vilket ligger en bit över genomsnittet.

Ett initiativ för att främja kvinnliga ledare inom CGI är det nystartade nätverket ”Women of CGI”. Syftet med nätverket är att förbättra förutsättningarna för kvinnliga medarbetare att utvecklas och trivas på företaget. Målsättningen är att anordna minst två regionala träffar per år. CGIs Womentor-adepter i år, Pernilla Benerfalk och Sofia Dandenell, är per automatik även ambassadörer för ”Women of CGI”, med ansvar att arrangera nätverksträffar i regionen. I mitten av mars arrangerades en sådan träff vid ett 20-tal CGI kontor runt om i landet, där totalt ca 350 personer deltog för att nätverka, diskutera och inspireras. Mellan träffarna hålls nätverkandet vid liv bland annat genom sociala medier.

Viktigt att kunna se till både individen och gruppens bästa

Pernilla Benerfalk är ansvarig för processer och verktyg inom verksamhetsområdet infrastrukturella tjänster. Hon leder 143 medarbetare i Norden, samt 60 personer i Filippinerna, Indien och Portugal. Pernilla började på CGI för snart tretton år sedan som inhyrd konsult, och har sedan dess haft flera olika roller, där någon form av ledarskap har varit den röda tråden.

Pernilla Benerfalk CGI
Pernilla Benerfalk, CGI, adept i Womentor 2015.

– Det har alltid fallit sig naturligt att inta en ledarroll i grupper. Min styrka är en förmåga att kombinera team, att sätta rätt person på rätt plats. Jag försöker alltid sträva efter att både se till individernas och gruppens bästa. Jag är analytisk och social och brinner för att se mina medarbetare växa. Att se en missnöjd kollega blomma upp och ta tillvara på sin potential ger mig massor av energi.

CGI är en global aktör vilket präglat Pernillas karriär på företaget. Tidigare har hon bland annat varit med att etablera offshore-tjänster på plats i Indien och idag samarbetar hon framförallt med ett internationellt team i Portugal.

Internationellt ledarskap är ett utvecklingsområde som Pernilla har tagit upp med sin mentor i Womentor-programmet, Henrik Billgren på företaget Infor. En viktig målsättning för Pernilla är att utveckla sitt ledarskap för en nordisk organisation med global leveransstyrka. Hur utvecklar man ett effektivt ledarskap med en grupp individer med olika bakgrund och kulturer med allt vad detta innebär?

– Henrik har stor erfarenhet av offshore-verksamhet. Matchningen känns väldigt genomtänkt och i Henrik har jag en mentor som är väl bevandrad i mina utmaningar. Det är väldigt skönt att kunna prata med en utomstående som förstår sammanhanget utan att vara en kollega eller konkurrent. Bara att få ventilera olika frågor har redan, efter två träffar, hjälpt mig att uppfylla några av våra uppsatta mål.

Sätt tydliga mål men delegera ”hur:et” till medarbetarna

Sofia Dandenell är konsultchef och leder 23 medarbetare i Göteborg. Hennes meriter som chef ledde till att hon för fyra år sedan rekryterades till en ledarroll på CGI. Att hon med sin bakgrund inom media saknade erfarenhet från såväl IT-branschen som konsultverksamhet var aldrig något hinder. Tvärtom var det en stor fördel, menar Sofia, eftersom hon då kunde fokusera på ledarskapet och inte fastna i sakfrågor.

Sofia Dandenell, CGI, adept i Womentor 2015.
Sofia Dandenell, CGI, adept i Womentor 2015.

– Gruppen var i behov av någon som kunde förbättra känslan av grupptillhörighet, se medarbetarna och tydliggöra fokus för gruppen, så det var viktigt att jag kunde fokusera på detta. Dessutom behövde verksamheten inom området växa, och här kunde jag dra nytta av mina erfarenheter av rekrytering och se till vad gruppen behövde förutom ren relevant kompetens, säger Sofia.

Womentor-programmet hoppas Sofia framförallt ska bidra till hennes personliga utveckling, vilket såklart även kommer att vara henne till gagn i sin ledarroll. Hennes mentor, Peter Hagström på IFS, har redan efter ett par träffar utmanat Sofia i hennes prioriteringar:

– Han har lyckats ställa frågor som får mig att bli mer strategisk och låta långsiktighet prägla mina dagliga val i större utsträckning. Jag försöker att ständigt ställa mig själv frågan ”Vad ska jag lägga min tid på för att både lyckas bättre med verksamheten och nå mina personliga mål?”

Sofias förebilder är ledare som klarar av balansen att vara respekterade i sin yrkesroll och som parallellt med detta har ett rikt liv. Det handlar om att göra rätt prioriteringar och kunna delegera.

– Dessutom uppskattar jag ledare som är trygga och prestigelösa. Hon eller han ska kunna knyta till sig duktiga medarbetare och skapa förutsättningar för att människor ska kunna få ansvar och leva upp till ansvaret. Mina bästa chefer genom åren är de som har kunnat delegera och varit tydliga med målsättningarna men överlåtit ”hur:et” till mig, säger Sofia.

Viktigt att tillåta misstag

Projektledaren Daniela Ragnås, 26 år, skriver gärna under på Pernilla och Sofias synpunkter på ett gott ledarskap och tycker att det stämmer in väl på de chefer hon hittills arbetat med på CGI.

När Daniela avslutade sitt examensarbete hos CGI för ca 2 år sedan blev hon direkt erbjuden en roll som executive trainee, vilket innebar att hon fick följa en av ledarna i den svenska ledningsgruppen under 1,5 år. Hennes chef uppmuntrade henne tidigt ta stort eget ansvar och att hitta sina egna kontaktvägar, något som Daniela tror har varit avgörande för hennes positiva utveckling inom företaget.

Daniela Ragnås, CGI
Daniela Ragnås, CGI

– Den första chefen är extra viktig. Mitt bästa råd är att välja sin chef med omsorg. Min chef har alltid trott på mig och utmanat mig att ta mig an större utmaningar, samtidigt som han har tillåtit mig att göra misstag och lära mig från dessa.

Daniela har hela tiden visat att hon varit öppen för möjligheter och även varit tydlig med vad hon har velat.

– Jag insåg väldigt tidigt att jag ville prova på att jobba utomlands, vilket det finns möjligheter inom CGI att göra, och framförde detta till min chef. Ett halvår senare fick jag chansen att åka till Indien och arbeta med det projekt som jag driver idag.

Daniela arbetar nu på CGI:s kontor i Bangalore, där hon tillsammans med det indiska management-teamet och 130 kollegor arbetar för att utöka och förbättra den nuvarande offshore-leveransen. Hon har bland annat varit med att ta fram en ny governance-struktur för att främja delaktighet och tydliggöra ägandeskap i projekten.

– Mycket handlar om att bygga förtroende och hjälpa teamen att bli bättre på att samarbeta och överbrygga kulturkrockar. Både indier och svenskar vill gärna undvika konfrontation, vilket gör att feedback inte alltid når hela vägen fram. Detta försöker vi lösa genom att skapa fler kontaktvägar och uppmuntra teamen att prata mer med varandra.

När det gäller frågor som tas upp inom CGI-nätverket ”Women of CGI” är skillnaderna emellertid inte så stora som man kan tro mellan Sverige och Indien. I teamet i Bangalore är 29 procent av medarbetarna kvinnor och i forumet diskuterar man bland annat frågor om balans, livspussel, resor och annat. Precis som vid nätverksträffarna i Sverige.

Sverigechefen har ordet

MentorPär Fors”Branschen behöver fler kvinnor. För mig är kärnan i ledarskap att bygga starka team. Vi vet att blandade team inte bara skapar större trivsel utan också presterar mycket bättre. Därför satsar vi på CGI på att lyfta fram kvinnor inom organisationen. Vi har tydliga och långsiktiga mål för hur vi ska skapa en mer jämställd arbetsplats. Detta är en prioriterad fråga för mig och genomsyrar mitt dagliga arbete, såväl i diskussioner med medarbetarna på något av våra 30 kontor i Sverige som i möten med andra företagledare.

Vi kan också se att vårt jämställdhetsarbete har börjat ge resultat. Glädjande nog har vi till exempel en högre andel kvinnor i ledande positioner än snittet i branschen. Vi har under året också certifierats som Top Employer i Sverige av Top Employer’s Institute, samt att vi kontinuerligt klättrar i Universums rankning av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. I den senaste undersökningen kan vi också se att en allt större andel av de kvinnliga studenterna är intresserade av CGI. Men givetvis har vi, liksom andra IT-företag, mycket kvar att göra.

CGIs deltagande i Womentor hjälper oss att lyfta fram kvinnor som vill fortsätta karriären och utvecklas i sina ledarroller. Det finns mycket att lära av varandra och nätverkande och mentorskap är viktiga ingredienser för en mer jämställd IT-bransch.”

Pär Fors, Sverigechef för CGI

Om företaget

cgiCGI är Sveriges största IT-tjänsteföretag och världens femte största oberoende IT-tjänstleverantör. Med cirka 68 000 medarbetare på 400 kontor och globala leveranscentra i Europa, Nord- och Sydamerika och Asien, erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj inom IT och affärsprocesser med konsulttjänster, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur, samt ett flertal patenterade lösningar.

Antal år i Womentor: 3 (2015)

Adepter Womentor 2015: Pernilla Benerfalk, ansvarig för processer och verktyg, infrastrukturella tjänster, och Sofia Dandenell, konsultchef

Mentorer: Pär Fors Sverigechef och Svante Jacobsson VP South

Program

Medverkande företag 2018