Vilka åtgärder behövs för att kvinnor ska nå toppen? Womentor 2015 års mentorer och adepter har förslag!

MentorPär ForsUnder CGIs värdträff för adepter och mentorer i april delade Sverigechefen Pär Fors, engagerad förespråkare för och mentor i Womentor-programmet, med sig av sitt och CGIs perspektiv på aktivt jämställdhetsarbete men öppnade också upp för en diskussion kring vad mer som kan och behöver göras på företagsnivå. Med hänvisning till Sheryl Sandbergs (operativ chef på Facebook) uppmärksammade bok Lean In, som utmanar kvinnor att satsa och ”sitta med vid bordet, söka utmaningar, ta risker och fullfölja sina mål”, ställde Pär frågan ”Vilka åtgärder behövs för att kvinnor ska nå toppen – det vill säga hur kan företag ”Lean in”?

Det här är några av de förslag som kom fram under diskussionerna:

 • Annonsera chefstjänster externt för ökad visibilitet, istället för att rekrytera inom redan känt och begränsat nätverk!
 • Se till att alltid presentera minst en kvinnlig kandidat till utlysta tjänster i rekryteringsprocessen!
 • Anlita rekryteringsföretag som aktivt arbetar med jämställdhet i åtanke!
 • Kommunicera och förstå att det inte är kvinnor som behöver ändra på sig, dvs att det inte är de som är orsaken till problemen med ojämställdhet!
 • Arbeta aktivt med Employer Branding – vad signalerar vårt varumärke? Kan vi agera och kommunicera annorlunda för att attrahera fler kvinnor?
 • Kommunicera kvinnliga förebilder som går att relatera till – viktigt att förebilderna är relevanta och inte förmedlar ”Välj bort familj för att göra karriär”!
 • Erbjud och arbeta med kvinnliga nätverk inom företaget!
 • Mät, genom att exempelvis införa KPI:er för att få till ett ändrat beteende mot ökad jämställdhet!
 • Inför vinstdelning/kvota kopplat till jämställdhet!
 • Använd kvotering för jämställda grupper!
 • Utred vilka fördelar och styrkor företag som drivs av enbart kvinnor eventuellt har – finns där lärdomar att dra nytta av?
 • Inkludera jämställdhetsfrågor som självklara delar av företagsutbildningar, som exempelvis ledarskapskurser!
 • Walk the talk – toppen av företag måste vara dedikerad till förändringen!

Program

Medverkande företag 2018