Intervju mentorpar: ”Womentor omsätter ord till handling”

Ett av årets mentor- och adeptpar är Ulrika Holmbring, som är Product Director R&D HR & Financials på IFS och 2014 års vinnare av Womentorpriset, och Erika Silow som är Career developer, projektledare och systemanalytiker på Capgemini. Här berättar de om vad Womentor betyder – för branschen i stort och för dem själva personligen.

Erika Silow, adept 2015:

AdeptErika Silow– Womentor är viktigt för att företag och företagsledningar ska bli medvetna om problemet med ojämlikhet. Alla är för jämställdhet, men ändå tar det sådan tid för den att infinna sig. Detta är ett sätt att uppmärksamma problemet och göra något åt det.

För mig personligen hoppas jag att mentorprogrammet bland annat ska hjälpa mig att reda ut vad jag egentligen vill och bör göra, var min passion och min kompetens som ledare möts.

Ulrika Holmbring, mentor 2015:

MentorUlrika-Holmbring– Womentor är viktigt eftersom programmet uppmärksammar de många kompetenta kvinnor som arbetar i vår bransch. Det är härligt att se!

Programmet gör omvärlden och deltagarna medvetna om att vi behöver förbättra jämställdheten och mångfalden för att stärka branschen och säkerställa en långsiktigt god lönsamhet. Tack vare ett aktivt engagemang från ledningen i många av företagen ökar medvetenheten i hela branschen. Mentorprogrammet har också en viktig roll att sprida kunskap, vilken bygger på gedigen vetenskaplig forskning.

En mycket viktig skillnad som Womentor gör är att omsätta ord till handling. För att öka andelen kvinnliga ledare inom branschen krävs konkreta åtgärder och inte bara prat.

På individnivå är Womentor bra på att lyfta fram och vidareutveckla kompetenta personer. En av hörnstenarna i detta avseende är själva matchningen mellan adept och mentor, vilket Womentors mentorprogram har lyckats mycket bra med. Personligen ser jag väldigt mycket fram emot att vara mentor under 2015 och lära känna Erika och förhoppningsvis ge henne styrka att vara den härliga kvinna och ledare hon är och våga välja sin väg framåt.

Jag deltog själv som adept i programmet för några år sedan och min upplevelse är att det har hjälpt mig bli en tryggare kvinnlig chef!

Program

Medverkande företag 2018