Värdföretag 2015: Microsoft sätter hårda mål för att nå en jämställd IT- och telekombransch

Microsoft har deltagit i Womentor i 9 år – och visar vägen framåt med tydliga och hårda mål för att nå jämställdhet. Andelen kvinnor på ledande positioner i IT- och Telekombranschen är 28 procent. På Microsoft är motsvarande siffra 42 procent och i Microsofts svenska ledningsgrupp är 4 av 11 kvinnor – en siffra som varierar från år till år då företaget är mitt uppe i en förändringsresa.

Inspirerande och lärorika nätverksträffar

AdeptAnnEsplundwebbAnn Esplund, Professional Development Resource Manager på Microsoft, är en av deltagarna i årets Womentorprogram. Hon är glad och stolt över att vara en del av programmet i år och lyfter fram nätverkandet adepterna emellan och de inspirerande och lärorika träffarna som några av programmet höjdpunkter.

– Programmet ger tid för reflektion och det känns lyxigt att få träffa sin mentor och de andra adepterna regelbundet. Min mentor och jag hittade varandra snabbt och diskuterar både dagliga utmaningar och mer strategiska karriärfrågor.

Årets program har nu nått halvvägs och Ann Esplund ser med spänning fram emot resten av programmet.

Utmanas att utvecklas

MentorJonas AlstermarkJonas Alstermark, Director Small, Midmarket, Solutions and Partner Group (SMS & P) på Microsoft, är mentor i årets Womentorprogram för första gången, men har sedan tidigare erfarenhet både av att vara och ha en mentor. Han beskriver mentorskapet som både inspirerande och utvecklande:

– Att vara mentor för mig handlar om att inspirera och dela med mig av erfarenheter, bra som dåliga. Genom att bolla idéer, ventilera frågor och utmana, stimulerar det till att våga ta nästa steg. Det utvecklar adepten samtidigt som det påminner mig själv om vad jag inte gör, men borde göra. Med andra ord utvecklas även jag som mentor, en Win-Win.

Två sidor av ett mentorskap

MentorCatharinaLjungbergCatharina Ljungberg, Director Consumer Market på Microsoft, är också mentor inom Womentorprogrammet och ser på sitt mentorskap utifrån två aspekter.

– Dels handlar det om att dela med sig av det som finns i min ryggsäck. Det handlar om att agera bollplank, att kunna utmana och inspirera och att dela med sig av sitt nätverk.

Den andra delen handlar om det ömsesidiga utbytet som ett mentorskap innebär.

– Jag har genom åren haft förmånen att få jobba med många fantastiska adepter och varje mentorskap har lärt mig mycket.

Varje träff är en enorm energiboost

Susanna Reppling, Microsoft, adept i Womentor 2015
Susanna Reppling, Microsoft, adept i Womentor 2015

Susanna Reppling, Sales Manager Enterprise Mobility på Microsoft, är adept i årets Womentorprogram. Susanna berättar att träffarna med hennes mentor är ett utmärkt tillfälle att höja blicken från vardagen och få nya perspektiv. Hennes mentor är en stor inspirationskälla och har en drivkraft som smittar av sig.

– Jag träffar min mentor en gång i månaden, sen hörs vi på SMS och mejl däremellan. Varje träff är en enorm energiboost.

– Det bästa med Womentorträffarna är inspirationen, nätverkandet och allt erfarenhetsutbyte som vi får utav varandra, säger Susanna Reppling.

Kontinuitet och stöd från ledningen

Lotten Mattis, Human Resources Manager på Microsoft berättar att Microsofts resultat kommer utav ett kontinuerligt arbete och lyfter fram vikten av att jämställdhetsarbetet har stöd hela vägen ifrån ledningsgruppen: Microsoft har kommit långt i sitt jämställdhetsarbete och jag är stolt över att tillhöra en verksamhet som driver på och stakar ut riktningen framåt. Jämställdhetsarbetet har stöd hela vägen upp i ledningsgruppen och följs upp kontinuerligt för att säkra en riktig förändring.

– Framför allt handlar det om att förstå och se affärsnyttan av att ha en företagskultur som präglas av jämställdhet och mångfald i alla led, säger Lotten Mattis.

VD har ordet

Jonas-Persson-Microsoft-hires (1)Vi på Microsoft har långsiktiga och hårda mål för en jämn fördelning av kvinnor och män på ledande positioner – det har vi för att vi ser att det gör oss mer konkurrenskraftiga. Jämställdhet och mångfald skapar en företagskultur som främjar innovation och driver våra affärsmål. Vi vet att IT- och Telekombranschen har en utmaning på det här området och därför arbetar vi ständigt för att skapa förändring.

– Jag är personligen en stark förespråkare av kvotering. Men vi ska vara tydliga med att kvotering och kompetens inte står i motsats till varandra. Det handlar snarare om att ha tålamod med att hitta rätt kandidat som bidrar till att nå våra mål.

Att vara med i Womentor är självklart för oss som företag då vi tillsammans med andra företag kan visa vägen framåt mot en jämställd IT- och Telekombransch.

Jonas Persson, vd Microsoft Sverige

Om företaget

Microsoft grundades 1975 och är ett världsledande teknikföretag som vill hjälpa företag och privatpersoner att nå sin fulla potential. Microsoft är verksamma i hela världen, har över 128 000 anställda och är noterat på NASDAQ: MSFT sedan 1986.

Antal år i Womentor: 9

Adepter 2015: Ann Esplund, Professional Development Resource Manager Microsoft och Susanna Reppling, Sales Manager Enterprise Mobility Microsoft.

Mentorer 2015 : Jonas Alstermark, Director Small and Midmarket Solutions and Partner Group (SMS & P) Microsoft och Catharina Ljungberg, Director of Consumer Market på Microsoft

Mål 2015
Microsoft Sverige har ett långsiktigt mål att uppnå 50 procent kvinnliga chefer och anställda över alla verksamhetsområden.

Program

Medverkande företag 2018