Womentor 2016: Nu höjer vi ribban!

Womentor har drivits av IT- och Telekomföretagen sedan 2006.  Då var andelen kvinnor i branschen 32 % och andelen kvinnliga chefer 25 %. Tio år senare har andelen kvinnliga chefer ökat till 28 % medan andelen kvinnor i branschen totalt faktiskt har minskat till under 30 %. Utvecklingen går helt enkelt för långsamt.

Inför 2016 års Womentor lanseras därför en nysatsning där vi utmanar branschen att ytterligare öka takten och engagemanget.  Vi höjer ribban, med ambitionen att andelen kvinnliga ledare ska överstiga 40 % år 2025. Nu bjuder vi in de företag som är redo att anta utmaningen!

  • Genom sitt fokus på förbättrad jämställdhet och mångfald ökar Womentor de deltagande företagens konkurrenskraft. Womentor hjälper företagen att omvandla de egna ambitionerna till konkreta mål och aktiviteter, att få verktyg för att genomföra dessa, och samtidigt inspireras av hur andra företag gör.
  • Företagens framtida chefsförsörjning säkras genom att kompetenta kvinnor både synliggörs och ges professionell och personlig utveckling.
  • Företag med ett genuint intresse och engagemang för att få fler kvinnor på ledande positioner uppmärksammas för att ha bidragit till förändring. IT- och telekomföretagen arbetar aktivt tillsammans med företagens kommunikations-ansvariga med att kommunicera goda exempel inom företagen, i och utanför branschen.

Engagemang ger resultat

Deltagandet i Womentor kräver engagemang från företagsledningen för att uppnå resultat! Företaget ska bland annat:

  • sätta mätbara och konkreta mål för att uppnå en ökad andel kvinnliga ledare,
  • utse en ”Diversity Manager” och arbeta aktivt för förändring och uppsatta mål,
  • kommunicera engagemanget i Womentor internt och externt.

Program 2016

27-28 januari – Introduktion
8 mars – VD-träff
26-27 april – Ledarskap och motivation (Adepter)
19 maj – Workshop Diversity managers
30 augusti – Ledarskap och värderingar (Adepter och mentorer)
15 september – Womentordagen
Xx november – Womentorpriset delas ut
16 november – Ledarskap och kommunikation (Adepter)
29 november – Workshop Diversity managers
7 februari 2017 – Avslutning

Program

Medverkande företag 2018