Womentor 2016: Nu höjer vi ribban!

Womentor har drivits av IT- och Telekomföretagen sedan 2006.  Då var andelen kvinnor i branschen 32 % och andelen kvinnliga chefer 25 %. Tio år senare har andelen kvinnliga chefer ökat till 28 % medan andelen kvinnor i branschen totalt faktiskt har minskat till under 30 %. Utvecklingen går helt enkelt för långsamt.

Inför 2016 års Womentor lanseras därför en nysatsning där vi utmanar branschen att ytterligare öka takten och engagemanget.  Vi höjer ribban, med ambitionen att andelen kvinnliga ledare ska överstiga 40 % år 2025. Nu bjuder vi in de företag som är redo att anta utmaningen!

  • Genom sitt fokus på förbättrad jämställdhet och mångfald ökar Womentor de deltagande företagens konkurrenskraft. Womentor hjälper företagen att omvandla de egna ambitionerna till konkreta mål och aktiviteter, att få verktyg för att genomföra dessa, och samtidigt inspireras av hur andra företag gör.
  • Företagens framtida chefsförsörjning säkras genom att kompetenta kvinnor både synliggörs och ges professionell och personlig utveckling.
  • Företag med ett genuint intresse och engagemang för att få fler kvinnor på ledande positioner uppmärksammas för att ha bidragit till förändring. IT- och telekomföretagen arbetar aktivt tillsammans med företagens kommunikations-ansvariga med att kommunicera goda exempel inom företagen, i och utanför branschen.

Engagemang ger resultat

Deltagandet i Womentor kräver engagemang från företagsledningen för att uppnå resultat! Företaget ska bland annat:

  • sätta mätbara och konkreta mål för att uppnå en ökad andel kvinnliga ledare,
  • utse en ”Diversity Manager” och arbeta aktivt för förändring och uppsatta mål,
  • kommunicera engagemanget i Womentor internt och externt.

Program 2016

27-28 januari – Introduktion
8 mars – VD-träff
26-27 april – Ledarskap och motivation (Adepter)
19 maj – Workshop Diversity managers
30 augusti – Ledarskap och värderingar (Adepter och mentorer)
15 september – Womentordagen
Xx november – Womentorpriset delas ut
16 november – Ledarskap och kommunikation (Adepter)
29 november – Workshop Diversity managers
7 februari 2017 – Avslutning

Program

 
7 februari

Avslutning Womentor 2016

För: Adepter och mentorer

Läs mer om dagen här

 
8 mars

VD-träff

För: VD samtliga deltagande företag
Tema: Ledning och styrning av komplex förändring

Läs mer om dagen här

 
26 april

Tematräff hos värdföretag: Telia i Göteborg

För: Adepter
Tema: Förändringsledning

Läs mer om dagen här

 
18 maj

Workshop 1

För: Diversity Managers
Tema: En inkluderande företagskultur

Läs mer om dagen här

 
29 augusti

Tematräff hos värdföretag: Evry

För: Adepter, mentorer
Tema: Ledarskap och värderingar

 
21 september

Womentordagen

För: Adepter och mentorer samtliga år
Tema: Ledar- och ledarskapsutveckling

Läs mer om dagen här

 
16 november

Tematräff hos värdföretag: Fuijitsu

För: Adepter
Tema: Ledarskap och motivation

 
23 november

Workshop 2

För: Diversity Managers
Tema: TBD

 
7 februari

Avslutning Womentor 2017

För: adepter, mentorer, VD, HR- och kommunikationschefer samt Diversity Managers.

Medverkande företag

Värdföretag

Medverkande företag