Värdföretag 2015: Tele2 tar täten för jämställdhet

För sjunde året i rad deltar Tele2 i Womentor. Företaget som jobbar starkt för jämställdhet har i dag 36 procent kvinnor anställda totalt och i den svenska ledningsgruppen är majoriteten kvinnor. I år har två nya Tele2-kvinnor deltagit som adepter i Womentor.

AdeptCharlotteAndersson
Charlotte Andersson, Head of Administration & Controlling Technology, Tele2 är adept i Womentor 2015.

Charlotte Andersson har jobbat med ekonomi och controlling på Tele2 i åtta och är en av de som deltar som adept i programmet. I dag är hon chef för avdelningen för controlling och administration på Service Operation och leder ett team på 16 personer.

– Min tidigare chef har varit delaktig i Womentor och jag har själv sagt att jag gärna vill ha en mentor, så för mig känns det väldigt bra att få vara med. Genom programmet kan jag utveckla mitt ledarskap ytterligare och dessutom växa som person. Per Blom, som är partner på konsultbolaget PA Consulting Group, är min mentor och vi träffas en gång i månaden. Det är mycket värdefullt att få möjlighet att bolla idéer och prata med någon så att man får distans till händelser och frågor som annars tar energi i vardagen, säger hon.

Enligt Charlotte Andersson satsar Tele2 mycket på jämställdhet men branschen i stort har problem att locka kvinnor. Hon tror att detta bland annat kan bero på att tjejer ofta måste bevisa mycket innan de får en bättre position. Tjejer är också generellt lite försiktiga med att lyfta fram andra tjejer. Killar är duktigare på att lyfta fram varandra, tycker hon.

– Det behövs kvinnliga förebilder, vi måste bli bättre på att lyfta fram varandra och man måste börja försöka locka tjejer till teknikbolagen redan när de går i skolan. Teknikbolagen måste vara mer synliga redan på grundskole- och gymnasienivå. Generellt måste teknikbolagen även externt lyfta fram tjejer inom branschen. De måste visa upp att det finns tjejer här och att de behövs, säger hon.

Inte bara ett mentorprogram

AdeptÅseHolmberg
Åse Holmberg, Head of CRM, Tele2 är adept i Womentor 2015.

Åse Holmberg, som är ansvarig för Tele2s Customer Relationship Management (CRM) avdelning, är den andra adepten från Tele2.

– Jag har under de åtta år som jag jobbat på Tele2 arbetat med att bygga upp vårt CRM-arbete, från att vara extremt begränsat till att bli ett av Tele2:s stora fokusområden. Även om jag har arbetat inom samma område sedan jag började på Tele2 så har området växt och jag med det. Från att enbart ha fokuserat på konsumentmarknaden ansvarar jag sedan ett år tillbaka även för företagsmarknaden. Att få vara med i Womentor ser jag som en stor förmån. Programmet möjliggör att jag kan växa som ledare och få kontakt med fler kvinnor i liknande positioner i branschen, säger hon.

Åse har Kristina Wiktander Broman, Sales Director General Western Europe på HP som mentor. Åse är nu chef över 28 personer och har tre gruppchefer under sig. För henne har Womentor varit väldigt givande. Inte minst genom att ha en mentor.

 

– Min mentor har varit ett stort stöd i flera frågor, både i min nuvarande roll och i funderingar kring min framtida karriär. Men Womentor är inte bara ett mentorskapsprogram, vilket är lätt att tro. Womentor är ett program som hjälper företag att ta nästa steg i sitt jämställdhetsarbete. Personligen är jag stolt över att representera Tele2 som under en längre tid har arbetat medvetet med de här frågorna och det beror inte minst på att vi har en vd, genom Tomas Ekman, som ser värdet i att satsa på alla stjärnor, och som genuint tror på att mångfald berikar ett företag.

VD har ordet

Thomas EkmanGenom att konsekvent arbeta för en jämn fördelning av kvinnor och män på ledande positioner får vi dynamiska arbetsgrupper och ännu större möjligheter att utveckla tjänster och produkter som förenklar vardagen för vår breda målgrupp. Vi ser att det finns en direkt koppling mellan det långsiktiga mångfaldsarbetet och en ökad konkurrenskraft. För oss är Womentor en självklar plattform för att stimulera kvinnor att bli ledare, och få företag att inse att det är lönsamt med en jämlik arbetsplats.
Thomas Ekman, vd Tele2 Sverige

Om företaget

tele2

Tele2 Sverige ingår i Tele2 AB som har över 14 miljoner kunder i 9 länder och som sedan 1996 är noterat på Stockholmsbörsen. Under 2013 omsatte bolaget 25,8 miljarder kronor och hade ett rörelseresultat (EBITDA) på 5,9 miljarder kronor. För att lyckas på den tuffa europeiska telekommarknaden bygger vi hela vårt företag på en kultur där varje medarbetare får både förtroende och möjlighet att vara med och utveckla moderna telekomtjänster.

Antal år i Womentor: 7 (2015)

I Womentor 2015

Adepter:
Charlotte Andersson, Head of Administration & Controlling Technology Tele2
Åse Holmberg, Head of CRM Tele2
Mentor:
MentorAsa-KalleniusÅsa Källenius,
 Finanschef Tele2

Program

Medverkande företag 2018