Vd-träffen den 8e mars

I år har vi, för första gången, satt en gemensam ambition för alla deltagande företag i Womentor: att arbeta för att nå den övergripande målsättningen om att minst 40 % av alla chefer i branschen ska vara kvinnor år 2025. Att lyckas med det kräver engagemang på högsta ledningsnivå, och därför samlade vi den 8 mars de deltagande företagens Vd:ar för att gemensamt rikta kraften mot vår långsiktiga målsättning och 2016 års progress.

Idag säger i stort sett alla bolag med självaktning att mångfald är en nyckelfråga för framgång och att rekryteringen av medarbetare ska utgå från kompetens. Men är det så, och vad innebär det i så fall? Detta – och en hel del annat – diskuterades under kvällen under ledning av Jonas Stier, professor i interkulturella studier vid Högskolan Dalarna och Karin Ahlström, Ardida.

Vi tog också tillfället i akt att fråga några av Vd:arna på plats om deras engagemang i Womentor och vikten av att lyfta jämställdhetsfrågan till ledningsnivå. Se vad två av dem svarade i filmerna här nedanför!

Hélène Barnekow, Telia

Camilla Sundström, Empower

Program

 
17 januari

Introduktion Womentor 2018

För: adepter, mentorer och företagsrepresentanter

Läs mer om dagen här

 
18 januari

Introduktion Womentor 2018, dag 2

För: adepter

Läs mer om dagen här

 
7 februari

Avslutning Womentor 2017

För: adepter, mentorer och företagsrepresentanter.

Läs mer om dagen här

 
15 mars

Tematräff hos värdföretag: Evry

För: adepter
Tema: Förändringsledning
15-16 mars Lunch till lunch i Göteborg

Läs mer om dagen här

 
19 april

Workshop 1

För: Diversity Managers
Tema: Systematiskt jämställdhetsarbete

Läs mer om dagen här

 
19 juni

Tematräff hos värdföretag: Fujitsu

För: Adepter och mentorer
Tema: Mångfald och inkludering

 
26 september

Womentordagen

För: samtliga adepter och mentorer från alla år

 
27 september

Tematräff hos värdföretag: IP-Only

För: Adepter
Tema: Motivation

 
23 november

Workshop 2

För: Diversity Managers
Tema: Inkludering

 
18 december

Avslutning Womentor 2018

För: Samtliga

Medverkande företag

Värdföretag

Medverkande företag