Vd-träffen den 8e mars

I år har vi, för första gången, satt en gemensam ambition för alla deltagande företag i Womentor: att arbeta för att nå den övergripande målsättningen om att minst 40 % av alla chefer i branschen ska vara kvinnor år 2025. Att lyckas med det kräver engagemang på högsta ledningsnivå, och därför samlade vi den 8 mars de deltagande företagens Vd:ar för att gemensamt rikta kraften mot vår långsiktiga målsättning och 2016 års progress.

Idag säger i stort sett alla bolag med självaktning att mångfald är en nyckelfråga för framgång och att rekryteringen av medarbetare ska utgå från kompetens. Men är det så, och vad innebär det i så fall? Detta – och en hel del annat – diskuterades under kvällen under ledning av Jonas Stier, professor i interkulturella studier vid Högskolan Dalarna och Karin Ahlström, Ardida.

Vi tog också tillfället i akt att fråga några av Vd:arna på plats om deras engagemang i Womentor och vikten av att lyfta jämställdhetsfrågan till ledningsnivå. Se vad två av dem svarade i filmerna här nedanför!

Hélène Barnekow, Telia

Camilla Sundström, Empower

Program

 
7 februari

Avslutning Womentor 2016

För: Adepter och mentorer

Läs mer om dagen här

 
8 mars

VD-träff

För: VD samtliga deltagande företag
Tema: Ledning och styrning av komplex förändring

Läs mer om dagen här

 
26 april

Tematräff hos värdföretag: Telia i Göteborg

För: Adepter
Tema: Förändringsledning

Läs mer om dagen här

 
18 maj

Workshop 1

För: Diversity Managers
Tema: En inkluderande företagskultur

Läs mer om dagen här

 
29 augusti

Tematräff hos värdföretag: Evry

För: Adepter, mentorer
Tema: Ledarskap och värderingar

 
21 september

Womentordagen

För: Adepter och mentorer samtliga år
Tema: Ledar- och ledarskapsutveckling

Läs mer om dagen här

 
16 november

Tematräff hos värdföretag: Fuijitsu

För: Adepter
Tema: Ledarskap och motivation

 
23 november

Workshop 2

För: Diversity Managers
Tema: TBD

 
7 februari

Avslutning Womentor 2017

För: adepter, mentorer, VD, HR- och kommunikationschefer samt Diversity Managers.

Medverkande företag

Värdföretag

Medverkande företag