Vd-träffen den 8e mars

I år har vi, för första gången, satt en gemensam ambition för alla deltagande företag i Womentor: att arbeta för att nå den övergripande målsättningen om att minst 40 % av alla chefer i branschen ska vara kvinnor år 2025. Att lyckas med det kräver engagemang på högsta ledningsnivå, och därför samlade vi den 8 mars de deltagande företagens Vd:ar för att gemensamt rikta kraften mot vår långsiktiga målsättning och 2016 års progress.

Idag säger i stort sett alla bolag med självaktning att mångfald är en nyckelfråga för framgång och att rekryteringen av medarbetare ska utgå från kompetens. Men är det så, och vad innebär det i så fall? Detta – och en hel del annat – diskuterades under kvällen under ledning av Jonas Stier, professor i interkulturella studier vid Högskolan Dalarna och Karin Ahlström, Ardida.

Vi tog också tillfället i akt att fråga några av Vd:arna på plats om deras engagemang i Womentor och vikten av att lyfta jämställdhetsfrågan till ledningsnivå. Se vad två av dem svarade i filmerna här nedanför!

Hélène Barnekow, Telia

Camilla Sundström, Empower

Program

Medverkande företag 2018