Tillsammans minskar vi ojämställdheten

I år har vi för första gången, satt en gemensam ambition för alla deltagande företag i Womentor: att arbeta strukturerat för att nå den övergripande målsättningen att minst 40 % av alla chefer i branschen ska vara kvinnor år 2025. Det förutsätter engagemang på högsta ledningsnivå, och därför har varje företag utsett en Diversity Manager som representerar företagsledningen.

Idag samlades alla dessa Diversity Managers hos Telia på Stureplan i Stockholm, för att få verktyg och dela erfarenheter på temat ”Att leda och styra komplex förändring” under ledning av Karin Ahlström, utbildare och konsult på Ardida och Jonas Stier, professor i Interkulturella studier vid Dalarnas Högskola. Workshoppen tog utgångspunkt i en kommande rapport från Handelshögskolan i Stockholm, där företag i branschen intervjuats om sitt jämställdhetsarbete. Rapporten visar på många goda och framgångsrika exempel, men också på gemensamma trender och tydlig utvecklingspotential.

Ur rapporten (som släpps senare i vår):

Framgångsrikt förändringsarbete kräver engagemang från VD och ledningsgrupp. Alla intervjuade företag säger sig ha detta. Men hur detta tar sig uttryck varierar mycket. Det som saknas rakt över är en tydlig vision med jämställdhetsarbetet. I nästan alla fall är det HR-chefen som driver frågan. Allt från sammanställning av statistik, utarbetande av jämställdhetsplan samt mål. De deltar även ofta rent operativt i arbetet. Det de självkritiskt konstaterade var att det finns mycket mer att göra när det gäller att kommunicera mål och planer till ansvariga ledare för verksamheten. Man konstaterade att mellanchefer är de som ska leda denna utveckling. HR-cheferna upplevde att det var svårt att få dem engagerade. Å andra sida fanns det inte, i allmänhet, några tydliga krav och inte heller någon koppling till belöningssystem. Mellancheferna var ej heller involverade i att ta fram målsättningar eller krav.

Efter mycket engagerade och initierade diskussioner bland workshop-deltagarna var det särskilt några frågor som fångade allas intresse:

  • Verktyg för att mäta graden av inkludering efterfrågades. Vad vi vet är att det inte räcker att arbeta med ökad (numerär) mångfald, minst lika viktigt är att arbeta aktivt med sin företagskultur så att medarbetare känner att de får delta, bidra och utvecklas. För att ökad jämställdhet ska ge de positiva effekter som eftersträvas krävs att alla individer – med alla sina olikheter – upplever att de är lika uppskattade, respekterade och får det stöd de behöver på sin arbetsplats.
  • Fördelarna med jämställda företag diskuterades mycket. Specifikt frågan om det finns vetenskapliga belägg för att mångfaldsarbete i allmänhet och jämställdhetsarbete i synnerhet verkligen lönar sig. Det gör det! Läs gärna Diversity Scoreboard – Evaluating the Impact of Diversity on Organizational Performance av Edward Hubbard.

Womentor-företagens Diversity Managers kommer att fortsätta dela erfarenheter och goda exempel med varandra under året. Nästa gång ses de den 29 november.

Program

Medverkande företag 2018