Värdföretag 2016, CGI: Jämställdhet gör oss bättre som företag!

CGI deltar i år i Womentor för fjärde gången, som ett led i företagets ambition att öka jämställdheten. Arbetet ger resultat: CGI har en högre andel kvinnor i ledande positioner än snittet i branschen och klättrar i rankingar av typen ”mest attraktiva arbetsgivare” bland både kvinnor och män. CGI:s Sverigechef Pär Fors, själv mentor i årets omgång av Womentor, höll i slutet av april en uppskattad presentation för årets adepter på temat ”Jämställdhet – motiverande för alla intressenter”. Han syns och hörs ofta som en engagerad förespråkare för jämställdhet men vill absolut inte kalla sig expert på området.

– Jag har inte hela svaret på varför det ser ut som det gör varken i branschen eller i samhället i stort. Däremot är jag övertygad om att vi som har förmånen att ha ledande positioner på företag kan påverka väldigt mycket – och måste göra det om något ska hända.

– Vad jag gör och säger i min roll som företagsledare påverkar hela organisationen. När jag och ledningsgruppen tycker en fråga är viktig för oss som företag ser vi till att frågan prioriteras i hela företaget. Men om ledningen inte har engagemang för att driva en fråga är det ett dött case.

– Att bli ett mer jämställt företag är viktigt för att CGI ska bli mer attraktiva. Idag för vi i branschen ett krig om talanger på alla nivåer, och hur vi arbetar med bland annat jämställdhet kan vara avgörande för att få nya medarbetare ombord. Jag tror att den stora majoriteten förstår det här, men att man behöver ägna mer tid åt frågan.  Precis som med exempelvis kvalitetsbrister måste du jobba stenhårt. Det går inte att åtgärda genom någon quick fix. Det som krävs är en uthållig process av aktivt och konsekvent arbete.

pärfors– CGI är en del av vårt samhälle, och jämställdhet och mångfald är frågor vi måste adressera och ta ansvar för. Just de allmänmänskliga värdena skriver nog de flesta under på. Men även i det affärsmässiga perspektivet finns logiska och rationella argument för ett bra business case genom att prioritera jämställdhetsfrågor.

– Jag tror att vi kan vinna på att prata mer om hur man genom att jobba med jämställdhet blir ett bättre företag som levererar högre avkastning till sina ägare. Det går ju att rabbla upp hur många exempel som helst på lönsamheten med mångfald och blandade team, och jag kan tycka att det är fascinerande ibland att man inte alltid gör den kopplingen. Med relativt sett små insatser kan man få betydande fördelar. Och om alla företag skulle göra de små insatserna skulle det göra stor skillnad för frågan i stort – och för samhället.

Risken med att göra ingenting att vi går bakåt

Pär hänvisar ofta till Sheryl Sandbergs (COO på Facebook) uppmärksammade bok Lean In, som utmanar kvinnor att satsa och ”sitta med vid bordet, söka utmaningar, ta risker och fullfölja sina mål”, och att boken varit något av en ögonöppnare för honom själv när det kommer till frågan om jämställda arbetsplatser och företag. En annan aha-upplevelse var när CGI först gick med i Womentor för fem år sedan.

– Fram till dess hade jag nog inte reflekterat så mycket över frågan, även om jag alltid jobbat för att ha blandade team eftersom jag ser de stora fördelarna med det. En kombination av flera saker gjorde att jag fick upp fick upp ögonen för frågeställningen och insåg att vi måste ta vårt ansvar och göra någonting mer för att se till att det här händer på bredare front. Att vi måste jobba aktivt för att få till stånd en förändring.

– Arbetet handlar som jag ser det både om att uppmuntra kvinnor att kliva fram eller ”lean in” i högre utsträckning inom den egna organisationen, men det finns också nedärvda strukturer som vi i företagsvärlden måste vara med och påverka. Risken med att göra ingenting är inte bara att vi inte går framåt eller för långsamt framåt, utan att vi faktiskt till och med går bakåt.

– Tittar vi exempelvis på många av startup-bolagen i Silicon Valley så går det ju i bakåtvänd riktning med sexism och ojämställdhet. Att de här nya företagen, som på många sätt representerar IT-branschen 2016 och dessutom är mycket mer snabbfotade än många andra, går i en negativ riktning är ju deprimerande.  Och en påminnelse om att det här är frågor som inte löser sig av sig själva bara för att det är så självklart rent intellektuellt vad som är rätt, utan vi måste verkligen jobba med dem.

Jämställdhet del i intern ledarutbildning

– Vi är absolut inte perfekta på CGI heller, vi har mycket kvar att göra. Men jag är hoppfull om att det är på väg att bli bättre både hos oss och i branschen i stort. Vi har kommit en bra bit på väg, nu behöver vi ta nästa steg och där bör vi definitivt adressera också män. Tjejer kan ju ”lean in” hur mycket de vill, det måste ju finnas någon som tar emot på andra sidan också.

Ett exempel på att ta ytterligare steg är att CGI har fört in jämställdhet i den interna ledarutbildning som alla första linjens chefer genomgår.

– Det är inte på temat ”och sen har vi några policyer” utan ett pass som handlar om att medvetandegöra för våra ledare varför vi tycker att detta är viktigt och gör oss till ett bättre företag. Förhoppningsvis kan detta på så sätt spridas i hela organisationen. Jag tror att de allra flesta instämmer i att man i rollen som ledare måste vara medveten om en massa saker som avgör om jag uppfattas som jämställd; hur jag jobbar, hur jag formulerar mig, hur jag rekryterar etc. De ledare som eventuellt har en helt annan uppfattning i frågan kan få en tankeställare kring om de verkligen ska göra karriär hos oss.

– För många företag och organisationer är det en väckarklocka att förstå de affärsmässiga, ”hårda” värdena av att jobba med jämställdhetsfrågor: Vill du vara ett framgångsrikt företag måste du jobba med dessa frågor, det finns inga genvägar. Den uppfattningen hoppas jag ska få ett ännu bredare genomslag i hela branschen!

2016 års adepter från CGI

Anna-Karin Pörscke, Client Director

Anna-Karin Pörscke Account Manager & Director Client Services CGI
– Det är viktigt att vara medveten om att kvinnor ofta behöver drivas på för att våga avancera. Det är jag själv ett levande bevis på. Jag är inte den som själv gärna räcker upp handen, men tack vare att jag har haft chefer som har sett mig och uppmuntrat mig att ta ledande befattningar, har jag utvecklat både mitt självförtroende och mina ledaregenskaper, säger Anna-Karin.

JENNIE JAURINDER, DIRECTOR CONSULTING SERVICES

– Det finns en stereotyp föreställning i samhället om tekniska yrken vilket gör att kvinnor i mindre omfattning än män söker sig till IT-branschen. Som bransch måste vi bli bättre på att informera om vad det innebär att arbeta med IT. Det är en spännande bransch som bidrar till samhällsutvecklingen och som är attraktiv för alla, säger Jennie Jaurinder.

CGI – värdföretag för Womentor 2016

CGI är ett av årets tre värdföretag för Womentor, vilket innebär att företaget engagerar sig lite extra för programmet och deltagarna. Värdföretagen får genom sitt engagemang möjlighet att koppla ihop de frågor som är centrala i Womentor – konkurrenskraft, chefsförsörjning och jämställdhet – med företagets eget arbete. Bland annat står värdföretagen för ett av de obligatoriska utbildningstillfällen som ingår i programmet. CGI höll sin (mycket uppskattade) värdträff för alla adepter, i Göteborg i slutet på april.

cgiträff

Program

Medverkande företag 2018