Tio år tio adepter: Eva Wallén adept 2009

Womentor drivs 2016 för tionde gången, och har under dessa år engagerat och gett vidareutveckling till ett stort antal kvinnliga ledare inom IT- och Telekombranschen. Vad har hänt med dem och deras karriärer sedan dess? Hur ser de på sitt Womentor-år i efterhand? Träffa tio av de framgångsrika kvinnor – en från varje år – som en gång varit adepter i Womentor.

Nätverket är viktigt

Eva Wallén, affärsansvarig för Mobility Management och Internet of Things på Telia Enterprise, deltog i Womentorprogrammet 2009. Hon hade då sin första ledartjänst. Att hon hade varit ledare i något år innan hon startade programmet var bra. – Jag hade konkret hjälp av det jag lärde mig, säger Eva.

Eva tycker att nätverket hon skapade med adepter och mentorer under programmet gav henne en bredare syn på branschen. Att det var fokus på jämställdhet och mångfald var intressant och hon fick möjlighet att ta del av andras erfarenheter från att arbeta i IT-branschen. Adepterna har fortfarande kontakt via Facebook och LinkedIn.

– Jag försöker gå på de Womentorträffar som är och ser mitt nätverk som viktigt. Som en del i mitt jobb, säger Eva Wallén.

Branschen och Telia genomgår en transformation, IT och Telekom går mer och mer ihop.

– Digitalisering står högt på agendan hos våra företagskunder. Med hjälp av mitt nätverk har jag kontakt med flera aktörer inom ICT. Det är viktigt för både mig som person och mitt företag att jag följer den snabba utveckling som sker, säger Eva.

Hjälp att planera karriär

Det var under Womentor-året Eva formulerade att hon ville ha det jobb hon har idag. Då var hon teamledare på presale för företagsaffären, men satte upp ambitionen att bli P&L för tjänster i utvecklingens framkant. Mentorprogrammet stärkte henne i sin yrkesroll och hjälpte henne formulera mål.

– Att få gå ett mentorprogram är värdefullt, säger Eva.

Charlotte Darth, marknadschef på Lawson, var Eva Walléns mentor och de har fortfarande kontakt ibland.

– Vi hade ett mycket bra utbyte och flera av mentorerna var bra förebilder, både kvinnor och män.

Jämställdhet och mångfald ger attraktiva företag

Företag som arbetar med jämställdhet och mångfald har en konkurrensfördel. De blir attraktiva för både kvinnor och män med olika bakgrund och kompetens, menar Eva.

– Det är också viktigt att det finns förebilder i organisationen och att de lever som de lär. Att delta i Womentor är också ett sätt att visa att de frågorna är viktiga i organisationen.

Om Eva Wallén

Eva15093_svDeltog i Womentor: 2009
Mentor: Charlotte Darth, marknadschef Lawson
Då: Teamledare presale, Teliasonera
Nu: Affärsansvarig för Mobility Management och Internet of Things, Telia Enterprise

Text: Ann-Charlotte Geissler

Program

 
7 februari

Avslutning Womentor 2016

För: Adepter och mentorer

Läs mer om dagen här

 
8 mars

VD-träff

För: VD samtliga deltagande företag
Tema: Ledning och styrning av komplex förändring

Läs mer om dagen här

 
26 april

Tematräff hos värdföretag: Telia i Göteborg

För: Adepter
Tema: Förändringsledning

Läs mer om dagen här

 
18 maj

Workshop 1

För: Diversity Managers
Tema: En inkluderande företagskultur

Läs mer om dagen här

 
29 augusti

Tematräff hos värdföretag: Evry

För: Adepter, mentorer
Tema: Ledarskap och värderingar

 
21 september

Womentordagen

För: Adepter och mentorer samtliga år
Tema: Ledar- och ledarskapsutveckling

Läs mer om dagen här

 
16 november

Tematräff hos värdföretag: Fuijitsu

För: Adepter
Tema: Ledarskap och motivation

 
23 november

Workshop 2

För: Diversity Managers
Tema: TBD

 
7 februari

Avslutning Womentor 2017

För: adepter, mentorer, VD, HR- och kommunikationschefer samt Diversity Managers.

Medverkande företag

Värdföretag

Medverkande företag