Tio år tio adepter: Mikaela Kemppi adept 2008

Womentor drivs 2016 för tionde gången, och har under dessa år engagerat och gett vidareutveckling till ett stort antal kvinnliga ledare inom IT- och Telekombranschen. Vad har hänt med dem och deras karriärer sedan dess? Hur ser de på sitt Womentor-år i efterhand? Träffa tio av de framgångsrika kvinnor – en från varje år – som en gång varit adepter i Womentor.

Löpningen ger balans mellan arbete och fritid

Mikaela Kemppi, Team Manager inom Enterprise Outsourcing Services på EVRY, var relativt ny som ledare med personalansvar när hon var med i det andra Womentorprogrammet 2008. De modeller hon lärde sig då använder hon fortfarande. – Programmet har satt sig hos mig. Jag har använt det jag lärde mig mycket. Som motivation och i målsamtal, säger Mikaela.

Under Womentor satte hon upp ett mål att hon skulle bli ledare för andra ledare. Det har hon ännu inte blivit men har haft flera olika ledarroller med större ansvarsområden genom åren.

– Det är viktigt för mig att jag har intressanta uppdrag. Eftersom det sker förvärv och fusioner hela tiden så blir det olika uppdrag hela tiden, vilket passar mig bra. Jag trodde lite enkelspårigt att jag skulle tröttna och behöva klättra i chefshierarkin för att känna mig utmanad, säger Mikaela.

En egen hobby för mig själv

Under Womentortiden ifrågasatte hon balansen mellan arbete och fritid. Hon insåg att hon behövde något för sig själv. Det var ett livsavgörande beslut berättar hon.

– Jag behövde en egen hobby, bara för mig själv. Jag var mamma, jag hade jobbet och mitt sociala liv. Men vad är mitt? Det blev löpningen.

Idag prestationssatsar hon på löpning, har barn på förskolan och på mellanstadiet och pendlar från Örebro till EVRYs huvudkontor i Sundbyberg ett par dagar per vecka.

– Jag är fortfarande intresserad av att vara ledare för ledare, men har det som ett långsiktigt mål. En sådan chefstjänst med ännu mera resande passar inte just nu.

Engagerad mentor

Mikaela Kemppi träffade sin mentor, Lelle Cryssanthander, regelbundet några år efter Womentorprogrammet var över. De hörs fortfarande ibland, men det går längre tid mellan träffarna.

– Lelle tog sig alltid tid och var mycket engagerad som mentor. Han är dessutom en bra coach och matchar min personlighet, säger Mikaela Kemppi.

Idag är Mikaela mentor till unga kvinnor som läser till personalvetare. Hon tycker det är viktigt att ge något vidare och ta samhällsansvar.

– Genom Womentor vet jag hur ett mentorskap kan fungera, säger hon.

Mikaela tycker inte att det inte är någon större skillnad om företagen vill attrahera kvinnor eller män utan att det mer är en generationsfråga. Både kvinnor och män är i samma situation. De har småbarn och sina fritidsintressen samtidigt som de vill starta upp en karriär. Det är viktigt att få goda förebilder och att träffa andra i samma situation.

För att attrahera tjejer till IT-branschen så tror Mikaela på att lyfta fram och marknadsföra förebilder som man kan identifiera sig med samt stötta de nyanställda exempelvis via mentorskap. Att som kvinna känna att man är anställd bara för att man är kvinna är ingen långsiktig lösning.

Om Mikaela Kemppi

Mikaela_KemppiDeltog i Womentor: 2008
Mentor: Lelle Cryssanthander, Då: 3 Nu: EuroMaint Rail AB
Då: Team Manager, EDB Business Partner (nuvarande EVRY)
Nu: Team Manager, EVRY

Text: Ann-Charlotte Geissler

Program

Medverkande företag 2018