Värdföretag 2016: Telia arbetar passionerat för jämställdhet och för att få fler kvinnor att välja en karriär inom teknikbranschen

Telias VD Hélène Barnekow menar att samhällets mångfald måste avspeglas i företagets mångfald och kultur. Mångfald bland medarbetarna skapar dynamik och med den dynamiken får man nya perspektiv och lösningar på problem, vilket också bidrar positivt till företagets utveckling. I detta arbete blir Womentor är en viktig del.

– Det gör även att det blir idérikare, öppnare och roligare att arbeta. Vi vill synas och för oss är det viktigt att få med kvinnor, för vi vill att de ska vara med och forma oss som företag, säger Hélène och fortsätter:

– För att locka fler tjejer till branschen måste vi som företag och jag som företagsledare föregå med gott exempel och visa att det finns många kompetenta kvinnliga förebilder.

helenebarnekow– Vi är en arbetsgivare för alla, och här finns verkligen inga karriärsbegränsningar på grund av vem du är eller var du kommer ifrån. Det är jag väldigt stolt över, säger hon. I min ledningsgrupp är 40% kvinnor. När vi rekryterar vill jag alltid ha förslag på lika många män och kvinnor. Sedan handlar det alltid om den bästa kompetensen. Ledarskap handlar om personlighet och inte om kön. Men jag tror att så länge jag driver verksamheten utan fördomar och med fokus på mångfald så sänder det viktiga signaler och är något som sprider sig i hela verksamheten. Det är viktigare att göra än att bara prata, avslutar Hélène.

Bland medarbetarna i Telia finns några av landets vassaste innovatörer och utvecklare samlade. Men en bred verksamhet ställer också krav på en bred kompetensgrund bland medarbetarna, och för att få till det krävs rätt mix av människor. Två av dessa medarbetare deltar under året i Womentor-programmet.

Jag vill vara med i arbetet med att öka andelen kvinnor inom ledande befattningar

Cathrine Jonsson arbetar som Head of Consumer Services Sales inom Telia. Det innebär att hon är chef för ca 600 anställda inom den privata säljkundtjänsten. Förväntningarna på programmet är höga.

Cathrine Jonsson, Head of Consumer Services Sales inom Telia och Womentor-adept 2016.
Cathrine Jonsson, Head of Consumer Services Sales inom Telia och Womentor-adept 2016.

– Jag tycker det är ett intressant utbyte med andra kvinnliga ledare på olika IT- och telekombolag. Jag vill att detta ska vara ett bra nätverk att bolla olika ledarskapsfrågor med.

– Jag vill vara med i nätverket eftersom jag tycker att det är en otroligt viktig fråga med jämställdhet och att det ska bli fler kvinnliga ledare på alla positioner i företaget. Även om vi faktiskt har kommit långt på Telia, om man jämför med andra liknande företag, så finns det fortfarande mycket kvar att jobba med. Och jag vill gärna vara med i det arbetet på alla sätt jag kan.

Pär Fors, VD på CGI, är Cathrines mentor och de träffas en gång i månaden. Varannan gång på CGI och varannan gång på Telias nya moderna kontor i Mall of Scandinavia.

– Pär fungerar då som min coach och vi diskuterar olika ledarskaps-och organisationsfrågor. Jag har haft tur och fått en väldigt erfaren, bra och engagerad mentor som dessutom har varit mentor ganska många gånger förut i det här programmet, säger Cathrine.

Jag vill vara en ”nagel i ögat” på Telia när det gäller jämställdhet

Matilda Tidlund, chef för Fixed Telephony & Datacom på Technology Sweden hoppas att få ut en hel del av sitt deltagande i programmet.

Matilda Tidlund, chef för Fixed Telephony & Datacom på Technology Sweden och Womentor-adept 2016.
Matilda Tidlund, chef för Fixed Telephony & Datacom på Technology Sweden och Womentor-adept 2016.

– För mig innebär att vara adept i Womentor tre saker. Först och främst hoppas jag både vara en ”nagel i ögat” inom Technology Sweden men även inom Telia generellt genom att ifrågasätta, vinkla och säkerställa att vi hela tiden tänker ”mot ojämställdhet”. Att vi inte känner oss nöjda innan vi är 50/50 kvinnor och män tycker jag är en självklarhet. Vi ligger något steg före många av våra konkurrenter när det gäller andelen kvinnliga chefer och jag kommer lyfta fram det arbete vi gör inom Telia. Jag tänker också ta tillfället i akt att lyfta fram de många fantastiska kvinnliga ledare och medarbetare och därmed goda förebilder vi har – både på Technology och i resten av organisationen.

– För det andra ser jag det som ett tillfälle för egen inspiration och utveckling. Det är också en fantastisk möjlighet att få vara del av det nätverk av drivande, erfarna och kompetenta ledare som Womentor erbjuder.

– Sist men inte minst kommer det innebära tid för reflektion kring mitt eget ledarskap och vad jag vill framåt med min karriär. Det är en enorm lyx att få tid att fokusera på det!

Matildas mentor är Kjell Ahlzén, numera Sverigechef på Salesforce, men var Vd på Hewlett Packard Enterprise när mentorprogrammet började. Hon ser fram emot att ta del av hans erfarenheter:

– Jag hoppas få bra, konstruktiva och givande samtal med massor av inspiration utifrån hans kunskaps- och erfarenhetsbank. Ett bra bollplank i stora som små frågor. Det har varit väldigt intressant att höra honom berätta om HP Enterprise resa när det gäller jämställdhet – från mansdominerat till 50/50 kvinnor och män under de 5 år han varit VD – och hur HP nu fokuserar på att ta nästa steg för att säkerställa att de inkluderar och förstår hela samhället genom att ha medarbetare som speglar hur samhället ser ut, säger Matilda avslutningsvis.

Att vara värdföretag för Womentor innebär att under två år engagera sig lite extra för programmet och deltagarna. Värdföretagen får genom sitt engagemang möjlighet att koppla ihop de frågor som är centrala i Womentor – konkurrenskraft, chefsförsörjning och jämställdhet – med företagets eget arbete. Värdföretag 2016 är CGI, Microsoft och Telia Company.  Bland annat står värdföretagen för ett av de obligatoriska utbildningstillfällen som ingår i programmet. Telia Company höll sin värdträff på temat värderingsstyrt ledarskap i Stockholm den 30 augusti. 

Värdträff Telia

Program

Medverkande företag 2018