Tio år tio adepter – bonus: Beda Grahn adept 2010

Womentor drivs 2016 för tionde gången, och har under dessa år engagerat och gett vidareutveckling till ett stort antal kvinnliga ledare inom IT- och Telekombranschen. Vad har hänt med dem och deras karriärer sedan dess? Hur ser de på sitt Womentor-år i efterhand? Träffa tio av de framgångsrika kvinnor – en från varje år – som en gång varit adepter i Womentor.

Ta jämställdhet på allvar

Att delta i Womentor visar att ett företag tar jämställdhet på allvar. Det visar tydligt var företaget står externt och attraherar andra kvinnor. Internt är det något som kvinnor vill delta i, att vara den företaget satsar på. Om mångfald och jämställdhet ska få genomslag i organisationen bero på ledningen. Det menar Beda Grahn, Marknads- och försäljningschef för Utvecklarmålgruppen på Microsoft.

Beda Grahn deltog i Womentor 2010, det fjärde programmet. Då var hon affärsområdeschef små- och medelstora företag.

Beda Grahn hade tjänsten som affärsområdeschef för små- och medelstora företag under sju år och området växte för varje år. Sedan ett år är hon nu Marknads- och försäljningschef för Utvecklarmålgruppen, vilket betyder att hon hjälper företag, som bygger lösningar på Microsofts programvara, att utvecklas.

– Det är en bred och spännande målgrupp, allt från startups och studenter till Ericsson och Hogia, säger Beda Grahn.

Kompetenta kvinnor i IT-branschen

Även träffarna och samtalen med de andra adepterna gav perspektiv på det egna jobbet. Beda Grahn var också förvånad över att branschtillhörigheten kom att betyda så mycket. Hennes bästa minne från Womentor-året är den första träffen.

– Jag kommer ihåg var alla satt och vad de sa. Det var en fantastisk att känna att jag tillhör den här gruppen av kompetenta kvinnor, säger Beda Grahn.

Beda Grahns mentor var Christian Hadenius, då Managing Director Northern Europe Streamserve (numera Opentext), som mentor. Under mentoråret hade Beda Grahn stora förändringar i sitt team och att ha någon att bolla med var värdefullt.

– Christian var ett oerhört bra bollplank. Han kunde vara oberoende eftersom han inte jobbade hos oss, säger Beda Grahn.

Våga prata om jämställdhet

Att bredda erfarenheten i företagen i och med mångfald är viktigt. Men det går inte att rekrytera en kvinna för att hon är kvinna. Det blir inte bra, menar Beda Grahn. En medarbetare måste bli rekryterad för sin kompetens.

– Det är känsligt att prata om jämställdhet på företagen. Välkomnar du det som är annorlunda måste du också våga ta diskussionen. Frågan ska upp på bordet, säger Beda Grahn.

Text: Ann-Charlotte Geissler

Program

Medverkande företag 2018