IT-tjänsteföretaget Agero och Pink Programming-profilen Myky Tran vinnare av Womentorpriset 2016

 

 Womentorpriset 2016 delas ut av IT&Telekomföretagen och Computer Sweden, under IT&Telekomdagen den 9 november. Utmärkelsen går till en individ och en organisation som har bidragit till att fler kvinnor i IT- och telekombranschen innehar ledande positioner, och till att öka uppmärksamheten kring att fler kvinnor på ledande positioner leder till hållbar konkurrenskraft och ökad lönsamhet.

Vinnare av Womentorpriset 2016, kategori individ: Pink Programming-profilen Myky Tran

Myky Tran Womentorpristagare 2016 webbJuryns motivering: Myky har av juryn utsetts till vinnare av Womentorpriset 2016 för att hon, på helt ideell basis vid sidan av de egna studierna i teknisk fysik, genom en rad aktiviteter både agerat förebild och så konkret och inspirerande har bidragit till att förbättra såväl bristen på kvinnor i startup-världen som att intressera kvinnor för kodning genom att standardisera och skapa tillväxtmöjligheter för initiativet Pink Programming. 

– Det här är ett tecken på att alla kan göra skillnad, oavsett om du är högt uppsatt i näringslivet så kan du göra skillnad, kommenterar Myky Tran.

Vinnare av Womentorpriset 2016, företag/organisation: Agero

Agero vinnare av womentorpriset 2016 webbJuryns motivering: Agero har av juryn utsetts till vinnare av Womentorpriset 2016 för att de genom att enträget, systematiskt och långsiktigt arbeta för jämställdhet kan visa på att också små företag kan göra stor skillnad – med 50 % kvinnliga ledare i företaget och i sin ledningsgrupp är Agero en verklig förebild! 

– Jag tror att vi lyckats få det här till en hjärtefråga för alla i företaget. Alla tycker att det är en viktig fråga, varenda ledare och varenda medarbetare och det tror jag är avgörande och det bidrar till vår kultur och vår bild utåt, säger Sandra Kiesel Lindberg Affärsområdeschef Konsult & Rekrytering på Agero.

Läs Computer Swedens reportage från prisutdelningen här!

Övriga finalister Womentorpriset 2016

HBentreHélène Barnekow, VD Telia Sverige, utsågs av juryn till finalist för att hon genom att aldrig tveka inför att poängtera vikten av jämställdhet i branschen och lyfta fram andra kvinnor, såväl externt som internt, så ansvarsfullt förvaltar både den makt och den roll som förebild hon har genom att inneha en av Sveriges tyngsta ledningspositioner.

Susanne de Bour 3Susanne de Boer, Försäljningsdirektör 3, utsågs av juryn till finalist för att hon i sin roll som försäljningsdirektör har ökat andelen kvinnor i den egna säljledningen markant – från 33 till 66 % vilket i sig är för branschen anmärkningsvärt – och genom det utgör en inspirerande och motiverande förebild när det kommer till att lyfta fram kvinnor på chefsposition för hela branschen.

HPEnterpriseHewlett Packard Enterprise Sverige utsågs av juryn till finalist för att de så tydligt infört frågan om jämställdhet i såväl interna processer som företagskultur, och uppvisar en imponerande representation av kvinnor i sin ledningsgrupp, vilket många i branschen kan lära och inspireras av!

Pink ProgrammingPink Programming utsågs av juryn till finalist för att de på mycket kort tid och med enbart ideella insatser har gjort en imponerande och väldigt konkret insats för att säkra branschens fortsatta kompetensförsörjning och mångfald – genom att få kvinnor att bejaka sitt tekniska intresse och finna lusten och glädjen i programmering!

Representanter för samtliga finalister till Womentorpriset 2016!
Representanter för finalister till Womentorpriset 2016
Susanne de Boer, Försäljningsdirektör 3
Susanne de Boer, Försäljningsdirektör 3
Myky Tran och representanter från Pink Programmning

Läs mer om Womentorpriset här!

Program

Medverkande företag 2018