Seniora adepter och mentorer i Womentor 2017

Kompetensbristen i IT- och telekombranschen är skriande och kräver åtgärder. Att kvinnor i stor utsträckning fortfarande väljer bort branschen är en av de utmaningar svenska IT- och telekomföretag har att hantera. Nu i veckan inledde 24 företag årets engagemang i den elfte upplagan av mentor- och förändringsprogrammet Womentor, som hjälper företag att systematiskt arbeta för att öka andelen kvinnor på ledande positioner. Ytterst handlar det om att öka hela branschens förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna, män såväl som kvinnor.

När Womentor, som drivs av IT&Telekomföretagen inom Almega, startade 2006 var andelen kvinnor totalt i branschen 32 % och andelen kvinnliga chefer 25 %. Tio år senare hade andelen kvinnor som är chefer ökat till ca 28 %, medan andelen kvinnor i branschen totalt faktiskt minskat till ca 29 %. I en bransch där kompetensbristen är en av de allra största utmaningarna är det faktum att kvinnor är underrepresenterade ett allvarligt problem som kräver åtgärder.

Trots att förändringen sett till hela branschen går långsamt, visar utvärderingarna av de tio omgångar av Womentor som hittills genomförts att den går att åstadkomma. Det är tydligt att de företag som lyckas är de vars högsta ledning tar frågan på allvar.

– Det som skiljer Womentor från andra program är att det inte riktar sig enbart till enskilda individer utan innebär att hela företaget skriver under på att vara aktiva i ett förändringsarbete. Att sätta mål och genomföra aktiviteter som leder till att målen nås ger resultat. Engagemanget och den systematiska uppföljningen från företagsledningen är nyckeln till framgång, säger Anne-Marie Fransson förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen.

– Att vi i år har hela fem VDar som mentorer i programmet, och mycket seniora adepter, är hoppingivande eftersom det visar både på att det finns engagemang för frågan på högsta ledningsnivå och att det är möjligt för kvinnor att göra karriär i branschen, säger Anne-Marie Fransson.

Höga förväntningar på Womentor-året

– Att var adept i Womentor känns fantastiskt utmanande och roligt! Att få fokusera ett helt år på mig själv och mitt ledarskap, samtidigt som jag får arbeta för att öka andelen kvinnor i ledande positioner inom IBM och min bransch i stort, känns oerhört motiverande och angeläget. För mig känns kombinationen ledarskapsutbildning, mentorskap och projektarbete med övriga deltagare som ett riktigt framgångsrecept, säger Åse Kastell, Associate Partner – Public Sector Client Manager på IBM, och adept I Womentor 2017. Se alla årets adepter här.

– Jag förväntar mig ett utvecklande, reflekterande och kul år tillsammans med min adept Anna! Att få vara del av hennes resa, att utmana och finnas för henne i hennes utveckling som ledare och därigenom även lära mig själv mer, säger Pernilla Wikman, Head of Portfolio & Project management på Telia Company, och mentor I Womentor 2017. Se alla årets mentorer här.

Alla företag som deltar i Womentor 2017
Agero, Capgemini, CGI, Comhem, CSC, Dustin, Evry, Fujitsu, HPE, IBM, IFS, Infocare, IP-Only, Microsoft, Nets, PA Consulting, Sogeti, Tele2, Telenor, Teleopti, Telia Company, Teracom, Tieto och 3 (Hi3G Access AB).

Program

Medverkande företag 2018