Tio år tio adepter – Pernilla Nissler adept 2014

Womentor har drivits sedan 2006, och har under dessa drygt tio år engagerat och gett vidareutveckling till ett stort antal kvinnliga ledare inom IT- och Telekombranschen. Vad har hänt med dem och deras karriärer sedan dess? Hur ser de på sitt Womentor-år i efterhand? Vi har intervjuat några av de framgångsrika kvinnor som varit adepter i Womentor.

Karriär som gått undan

Det har gått fort för Pernilla Nissler. Hon var chef för Business Sales Operations på Tele2 och under Womentorprogrammet 2014 fick hon en ny tjänst som kundservicechef för företagskunder i Tele2. I stället för att ha 50 medarbetare som rapporterade till henne fick hon 300. När hennes chef gick på föräldraledighet sommaren 2015 blev hon tillförordnad chef för Business Sales & Delivery, och då han inte kom tillbaka permanentades hennes roll.

–  Det har gått undan, det är jätteroligt, säger Pernilla. När jag gick in som tillförordnad chef hade jag oerhört stor respekt inför att bli chef över dem som tidigare varit mina peers, men tillsammans fick vi det att fungera på ett fint sätt. I samband med att min roll sedan permanentades gjorde vi även en omorganisation vilket innebär att jag i dag är Affärsområdeschef för företagsmarknaden på Tele2. Jag sitter därmed med i den svenska ledningsgruppen.

Och tempot fortsätter. Nyligen blev det klart att Tele2:s köp av TDC Sverige godkändes av EU vilket innebar att Pernillas uppdrag över en natt blev än mer omfattande.

– Det är superspännande, lärorikt och utmanande att integrera en välmående affär och organisation bestående av 800 personer från ett annat företag, med en delvis annan företagskultur.

Womentor-året gav luft under vingarna

Pernilla och hennes mentor Kristina Askstedt från Microsoft klickade och Pernilla blev rejält utmanad under Womentor-året.

– Det var väldigt värdefullt för mig. Kristina utmanade mig på ett coolt, rakt och handfast sätt och jag fick luft under vingarna. Sa hon att jag skulle göra något, så tänkte jag: säger hon det så gör jag det.

Womentoråret gav ett fantastiskt nätverk, tycker Pernilla. Adepterna hade förtroende för varandra, pratade mycket och delade med sig av sina erfarenheter. Pernilla kände sig utvald och uppskattad när ledningsgruppen berättade att hon hade blivit uttagen till  att vara med i Womentor.

– Det är en utmärkelse, man blir sedd.

Tele2 arbetar aktivt med jämställdhet. Sedan 2011 har det varit hälften män i den svenska ledningsgruppen, fler kvinnliga chefer och fler kvinnor har rekryterats. Men Pernilla konstaterar att man aldrig ska slå sig till ro, varje år tas frågan upp hur man levererar på det här området. Pernilla är tydlig med att jämställdhetsfrågorna är viktiga för företaget.

– Tele2 tror helt enkelt att ett jämställt företag är ett mer lönsamt företag. Och det backar jag upp till 100 procent.

Vad Womentorprogrammet betyder för Tele2

– Vårt deltagande är ett sätt att visa att jämställdhetsfrågan är viktig för oss. Dessutom är det en viktig del av vårt employer branding arbete. Det är också ett fantastiskt marknadsföringsfönster av Tele2 som företag gentemot framgångsrika kvinnor från andra företag, och för oss som är med är det ett sätt att tagga igång varandra att vara med och driva förändring.

Pernilla har två barn och är gift med Martin som också satsar på jobbet. Tillsammans måste de, liksom många andra, lösa flera ekvationer för att få jobbet och vardagen att gå ihop. Och hon tycker inte att man kan arbeta för jämställdhet bara på jobbet.

–  Jag har två små grabbar och Martin och jag är noga med att visa för dem att tjejer också är snabba, starka och modiga. Jag gör det dessutom genom att vara bra i skidbacken. Bättre än min man faktiskt, säger hon med ett skratt.

Text: Lotta Oom

Program

Medverkande företag 2018