Tio år tio adepter: Sara Hedin Ekelund adept 2015

Womentor har drivits sedan 2006, och har under dessa drygt tio år engagerat och gett vidareutveckling till ett stort antal kvinnliga ledare inom IT- och Telekombranschen. Vad har hänt med dem och deras karriärer sedan dess? Hur ser de på sitt Womentor-år i efterhand? Vi har intervjuat några av de framgångsrika kvinnor som varit adepter i Womentor.

Början på en förändringsresa

– Womentoråret fick mig att ställa en mängd frågor till mig själv. Det har gjort att jag har blivit tuffare med att sätta upp och hålla gränser, både mot mig själv och gentemot andra, säger Sara Hedin Ekelund som var adept i Womentor 2015.

Sara är chefsjurist på Hewlett Packard Enterprise (HPE) och som specialist en lite udda fågel bland de andra adepterna. Sara gick programmet samtidigt som det var ett väldigt händelserikt år på jobbet, och förändringsresan fortsätter: Jag ser med spänning fram emot fortsatta utvecklingsmöjligheter i mitt arbete, vilket känns väldigt roligt, säger hon.

Till en början tyckte Sara att det var svårt att förbereda sig för mentorsamtalen då hon inte riktigt visste vad hon ville få ut av dem. Hennes mentor Ulla Hemmi Adolfsson, som då var vd på Opus Capita, fångade hennes sinnesstämning och lotsade henne framåt.

– Jag sökte inte ett så strukturerat samtal i början utan behövde mer prata av mig och då bildades en plan allteftersom. Det krävs en erfaren mentor för att det ska fungera och det hade jag verkligen i Ulla.

Det blev ett roligt och utmanande år. Hennes mentor var inte bara bollplank, hon ställde också tuffa frågor och gav läxor.

Sara tycker att hon erbjöds en toppenmöjlighet i att investera så mycket tid på sin egen utveckling, såväl i jobbet som privat, trots att hon inte hade en formell chefsroll när hon blev utsedd av ledningsgruppen att gå Womentorprogrammet.

–  Ledare behöver inte nödvändigtvis vara chefer. Jag tycker att det är jättepositivt att företaget erbjuder möjligheten att gå ett mentorprogram också till dig som inte har en traditionell chefsroll.

Att bolla med de andra adepterna gav mycket, speciellt eftersom de med sina olika yrkesroller kunde ge olika perspektiv.

– Det är bra att vi i gruppen är olika som individer med olika erfarenheter och att vi därmed förhåller oss olika till programmet. Någon har till exempel lagt upp en femårsplan medan andra, som jag, inte har någon plan alls. Ändå har man, eller kanske just därför, mycket att ge varandra.

Sara konstaterar att det är viktigt att lyfta fram kvinnor i en mansdominerad bransch och på HPE har det länge funnits en jämställdhetskommitté, som också arbetar med mångfaldsfrågor.

–  HPE prioriterar arbetet med jämställdhet och drygt 70 procent av företagets ledningsgrupp är kvinnor. Inom nästa chefsnivå kan vi absolut bli fler och här är vårt engagemang i Womentor ett bra steg på vägen.

Olika sätt att mäta jämställdhet

En av de nyttiga erfarenheter som Sara fått med sig är insikten att man inte utefter sina egna erfaranheter kan dra alla över samma kam. Ofta mäts jämställdhet i antal kvinnor i företaget i chefsroller eller antal kvinnor i ledningsgruppen. Detta ger inte nödvändigtvis en rättvisande bild, tycker hon.

– Inom ett och samma företag kan kvinnor ha olika erfarenheter beroende på vilken typ av jobb man har. Jag upplever att jag i min roll som jurist ofta har helt andra erfarenheter av jämställdhet på arbetsplatsen än till exempel de kvinnor som arbetar i säljroller. De här skillnaderna är något som jag tycker är intressant och tänker arbeta vidare med.

Vad tycker du att företag ska göra för att attrahera fler kvinnor?

– Det är en svår fråga, men jag tycker framför allt att företaget ska visa att man tar jämställdhet på allvar samtidigt som alla frågor inte behöver vara lösta. Det viktiga är att företaget är medvetet om situationen, att man har en plan som man arbetar utefter och att företaget verkligen ser på jämställdhet och mångfald som de viktiga frågor de är. Det tjänar alla på, kvinnor som män, och därmed även företaget som helhet.

Text: Lotta Oom

Program

Medverkande företag 2018