Tio år tio adepter: Sofia Tönnberg adept 2016

Womentor drevs 2016 för tionde gången, och har under åren engagerat och gett vidareutveckling till ett stort antal kvinnliga ledare inom IT- och Telekombranschen. Vad har hänt med dem och deras karriärer sedan dess? Hur ser de på sitt Womentor-år i efterhand? Träffa tio av de framgångsrika kvinnor som en gång varit adepter i Womentor.

Värdefull utveckling i yrkesrollen

Sofia Tönnberg håller när den här intervjun görs som bäst på att gå Womentorprogrammet, först några månader senare är det färdigt. Men hon kan konstatera hur värdefullt det är att ha en mentor under en längre tid. Hon och Mats Ahlgren, Telenor, försöker träffas en gång i månaden och har däremellan mejlkontakt. Sofia tycker att det är fantastiskt att ha en utomstående part att bolla med, det är värdefullt för att kunna utvecklas i sin yrkesroll. Mats arbetar med telekom och Sofia med IT, han har några års längre yrkeserfarenhet och har äldre barn.

– Men vi funkar kemimässigt och kan prata om familj och intressen förutom jobbet. Mats har varit otroligt värdefull att ha som bollplank under året. Han får mig att tänka en gång till, ifrågasätter varför jag tänker eller gör som jag gör och utmanar mig. Det är otroligt nyttigt, konstaterar Sofia.

Sofia är kontorschef med 50 anställda på Sogeti i Karlstad. Det innebär att Womentoråret inte kan ge en skjuts i karriären just på Karlstadkontoret, här har hon nått toppen.

– Det är ändå fullt möjligt att gå vidare i karriären även inom Sogeti. Det finns specialistroller och centrala tjänster där man arbetar nationellt och kan bo kvar på sin hemort.

Under året har hon och Mats diskuterat balansen mellan jobb och familj mycket. För alla som bor i storstäder kan det låta som en dröm att ha tio minuter till jobbet och låga huspriser, å andra sidan innebär en högre befattning ofta fler och längre resor. Det är inte alldeles enkla frågor och Sofia tycker att det ger mycket att ha någon utanför företaget och Karlstad att bolla med som också kan ge tips och råd.

Det måste fungera att ha familj

– Vad som är viktigt är olika i olika faser i livet. Det måste fungera att ha familj och då är det viktigt med en chef som förstår vad som behövs. De flesta av våra konsulter har familj och många gånger har båda yrken som innebär resor i tjänsten. Det är vår uppgift som företag att hitta lösningar så att det går att kombinera med familjelivet, oavsett om du är kvinna eller man.

Sogeti driver #addher, sett nätverk för kvinnor i IT-branschen som arbetar för att få fler kvinnor i alla roller och attrahera och behålla kvinnor i branschen. Sofia konstaterar att företag som vill locka kvinnor behöver ta konkreta initiativ och markera att de satsar, visa att det är viktigt för företaget att anställa kvinnor och att det inte är ett hinder att vara kvinna.

– Jag har alltid varit i manliga branscher, det skrämmer inte mig. När jag läste maskin-teknik var vi cirka 30 tjejer av 120 som pluggade. Jag hoppas fler tjejer och kvinnor oavsett utbildningsbakgrund får upp ögonen för hur otroligt mycket spännande jobb det finns i vår bransch.

Text: Lotta Oom

Program

Medverkande företag 2018