Cecilia Sjöman. Foto: EVRY

Värdföretag 2017: Evry – ökad jämställdhet gör oss mer konkurrenskraftiga

– Vi kommer inte kunna vara fortsatt konkurrenskraftiga med nuvarande struktur: 26 % kvinnor är alltför få. Det sa EVRYs svenska VD Fredrik Almén när han i veckan välkomnade årets Womentor-adepter och mentorer till en heldag på temat ledarskap och värderingar i EVRYs nyrenoverade lokaler i Solna.

EVRY har varit med i Womentor alla år sedan starten 2006, och har haft en positiv utveckling av andelen kvinnor på chefsposition under hela den perioden, men är ännu inte nöjda – arbetet för ökad jämställdhet och mångfald fortsätter. I år är EVRY ett av tre värdföretag för Womentor, och står därigenom för en av de obligatoriska träffarna under året.

– Att EVRY är med i Womentor och i år dessutom är värdföretag tycker jag visar på att företaget prioriterar arbete med jämlikhet och att vi aktivt jobbar för att locka och behålla kvinnor. För mig känns det väldigt positivt och jag hoppas att vi genom att vara med i Womentor sprider detta till andra företag och att vi tillsamman kan få fler kvinnor till branschen, säger Cecilia Sjöman som är EVRYs Womentor-adept i år.

– För mig personligen betyder det mycket att få träffa andra framgångsrika kvinnor i branschen och få ta del av deras erfarenheter. Våra träffar och utbildningar i ledarskap är också mycket inspirerande och jag har stor nytta av dem i min roll både som chef och daglig ledare i mina uppdrag. Mentorskapet som löper på ger också en möjlighet att få ett annat perspektiv på min roll och det jag gör från en mycket erfaren person i samma bransch, fortsätter Cecilia som har jobbat på EVRY i snart tio år, och idag är både Consultant Manager och Project Manager.

Kultur, kollegor och roll är viktiga

– Jag började som managementkonsult direkt efter min civilingenjörsutbildning på KTH, vilket var ett mycket analytiskt och teoretiskt arbete. Efter två år började jag istället som projektingenjör på Försvarets Materielverk och gick över till lite med konkreta men långsiktiga projekt. Efter några år på FMV gick jag sedan tillbaka till konsultbranschen och har sedan snart 10 år varit här på EVRY, där jag först anställdes som projektledare och har fått leda flera typer av IT-projekt och även förvaltningar. Med åren har jag fått ta mer ansvar, först som teamchef för en utvecklargrupp och sedan som konsultchef för andra teamchefer och med det också fått en plats i vår ledningsgrupp.

– Det jag framförallt trivs med på EVRY är kulturen och kollegorna men givetvis också min roll på företaget. Jag sitter som konsultchef på avdelningen Custom Solutions inom Financial Services och arbetar i den rollen mycket med personalfrågor. Jag sitter även med i ledningsgruppen vilket är mycket givande och ger bättre insyn i verksamheten och bolaget. Då denna roll är på deltid jobbar jag också som projektledare eller förvaltningsledare, där jag får variation i arbetet i och med de olika uppdrag vi jobbar med.

– Den största utmaningen med de dubbla rollerna är att få till en bra balans mellan chefskapet och projektledarrollen, samtidigt som båda rollerna givetvis också har sina respektive utmaningar, konstaterar Cecilia.

Cecilia om att göra karriär i IT-branschen:

– Ur mitt perspektiv krävs det att man visar framfötterna antingen genom att vara framåt och ta för sig, eller genom att visa på lyckade leveranser. Jag tror också det är viktigt att man har en bra förståelse för flera områden och kan se till helheten och inte bara till sitt eget fokusområde.

Cecilia om vad företag i branschen kan göra för att vara attraktiva arbetsgivare – för alla oavsett kön och bakgrund:

– Jag tror att man bättre kan marknadsföra de fördelar som branschen har, som att det är en bransch som möjliggör utveckling och ligger i framkant, att det finns många olika roller inom branschen och att arbetet ofta erbjuder stor flexibilitet.

VD har ordet

Att arbeta för ökad jämställdhet är viktigt för oss på EVRY. Genom Womentor-programmet kan vi som företag bidra till att öka andelen kvinnliga ledare både hos oss själva, men även i branschen som helhet. Det sista är viktigt: för egentligen handlar det ju om att förbättra hela IT-branschens förmåga att attrahera och behålla duktiga talanger och att synliggöra alla de kvinnor som arbetar i vår bransch. Womentor ger oss också möjlighet att lyfta fram medarbetare som vi tror på, vilket är minst lika viktigt.

Fredrik Almén, VD Evry Sverige

Om företaget

EVRY är ett av Nordens största IT-tjänsteföretag. EVRYs nordiska verksamhet har mer än 1600 kvinnliga medarbetare och är därmed en av de största arbetsplatser för kvinnor i IT. Kvinnliga medarbetare utgör 23% av arbetskraften i Norge och 26% i Sverige. Könsfördelningen återspeglas även bland ledarna, 24% av ledarna i Norge och 27% i Sverige är kvinnor.

Antal år i Womentor: 11 (2017)
Adept 2017: Cecilia Sjöman Consultant Manager and Project Manager
Mentor 2017: Jenny Lindgren Senior Vice President, Market Unit Stockholm

Bilder från värdträffen hos EVRY den 29 augusti 2017

Program

Medverkande företag 2018