Värdföretag 2017: Adepter på tunga positioner på Fujitsu

Fujitsu är i år värdföretag för Womentor för första gången, vilket innebär att företaget engagerar sig lite extra för programmet och deltagarna, bland annat genom att hålla i en av de obligatoriska träffarna under året. Svenska Fujitu har, som ett av fortfarande relativt få företag (15%) i branschen, genom Karin Schreil en kvinna på VD-posten. Fujitsus adepter i år heter Annika Larsson och Hanna Törnqvist och har också de tunga positioner i företaget, och spännande karriärer att inspireras av.

Annika Larsson – viktigt att våga lämna den enkla vägen

– Att vara med i Womentor har givit mig tillfälle och verktyg att reflektera över vem jag är och vem jag vill vara, och för mig har det här varit ett givande år på flera sätt. Jag har fått stor utdelning genom djupa samtal med min mentor Marianne, under utbildningssessionerna med Karin (Ahlström) och i kontakten med mina ”Womentor-damer” har jag fått ett fantastiskt nätverk! Vilket gäng! Vilken kompetens och klokskap och kraft!

Det konstaterar Annika Larsson, Head of project management, på Fujitsu. Annika har en utbildning som Datavetare i bakgrunden och började 1996 som applikationsutvecklare för Forsmarks Kraftgrupp (Vattenfall), men kom redan efter ett par år kom in på projektspåret som har blivit den röda tråden genom karriären.

– På Forsmark hade jag många olika roller såsom projektledare, plattformsägare och PMO-chef men 2008 tog jag steget från den trygga världen i det företaget och blev anställd som projektledarkonsult på dåvarande Mandator som precis blivit uppköpta av Fujitsu. De första 7 åren jobbade jag på BAS som projekt- och programledare. Den mesta av denna tiden var jag dock utlånad till MIS för att genomföra projekt och program inom våra outsourcingkontrakt.

De senaste två åren har Annika varit projektchef för MIS i Skandinavien, och ansvarar inte bara för sitt team med projektledare utan också för alla projekt som Fujitsu bedriver inom sin outsourcingverksamhet.

– Generellt så älskar jag att jobba med projekt och projektstyrning! Jag brukar säga att jag har två passioner i tillvaron förutom min familj – projekt och choklad! Det som framförallt är så kul med projekt är att det är både utmanande och intressant att stå inför en oftast ostrukturerad uppgift och sedan genom att strukturera arbetet, följa upp och kommunicera nå förväntat slutresultat vilket är fantastiskt givande, tycker Annika.

– Sen så är det också stimulerande att bygga team och få dem att arbeta tätt och fokuserat för att nå målen tillsammans. Och i min nuvarande roll som projektchef tycker jag det är mycket givande att få stötta andra projektledare i deras yrke och se dem att lyckas och växa!

– För mig har den största utmaningen i karriären hittills, framförallt i mina chefsroller, varit att räcka till. Det är så mycket man vill göra och förändra och förbättra, så jag brottas ofta med känslan av att vara otillräcklig.

–  Jag har alltid jobbat i mansdominerade branscher/företag och även om jag nästan alltid blivit behandlad med respekt så har man tyvärr ganska ofta känslan av att inte var helt inkluderad, vilket också är en utmaning konstaterar Annika.

Annika om att göra karriär i IT-branschen:

– Vem som passar i branschen finns det inget bra svar på tycker jag: många olika typer av personer behövs så det går att göra karriär på många olika sätt. Men jag tror man behöver tycka om ett högt tempo, att jobba med värde för kunden och tycka om förändring. Det händer mycket hela tiden!

Annika om vad företag i branschen kan göra för att vara attraktiva arbetsgivare – för alla oavsett kön och bakgrund:

– Jag tror det är jätteviktigt att kommunicera att det där med ICT inte är läskigt eller konstigt, utan att många typer av människor och kompetenser behövs. Sen är det också viktigt att faktiskt anställa personer med olika bakgrund, ålder, kvinnor och män. Det är viktigt att visa vad man vill genom handling och att våga lämna den enkla vägen.

Annika om förebilder:

– När jag jobbade på Vattenfall så fanns det en kvinna som inspirerade mig mycket, genom att vara energisk, inspirerande, kunnig och bestämd men samtidigt mycket varm och mänsklig. Hon gjorde stort intryck på mig och samarbetet med henne var nog det riktiga startskottet på min karriär, och inspirerade till både hur jag själv vill vara som ledare och hur jag förväntar mig att mina ledare agerar.

Hanna Törnqvist – att förbättra världen med hjälp av IT

–  Det här är andra gången jag deltar i Womentor, dels i HPs regi och nu ifrån Fujitsu. För mig betyder det att jag får ta del av ett fantastiskt ledarskapsprogram, ett nätverk med otroligt kompetenta och drivna människor, samt en mentor som verkligen är en inspirerande förebild och coach. Programmet gör mig till en bättre ledare här och nu, och redo att ta större ledarroller i nästa steg!

Hanna Törnqvist är Senior Account Executive på Fujitsu, och har haft ledande roller inom IT i mer än femton år. Vägen har gått från Riksbanken med ansvar för hela samhällets aggregerade betalningsströmmar genom RIX systemet, till HP där hon drev dels affärsenheten för mjukvara och licens, dels Unified Communication & Collaboration innan hon tog över ansvaret för den strategiska konsultförsäljningen mot publik sektor.

– Därefter var det dags att prova något annat, så jag gick från stort till litet, från globalt till lokalt i Sverige, och blev försäljningschef för konsultbolaget EINS som är marknadsledande inom SAP konsulting och Business Intelligence. Det var både roligt och lärorikt, men jag insåg då att jag motiveras av att driva storskaliga förändringar och göra skillnad i det stora perspektivet, driva transformation och paradigmskifte, berättar Hanna.

– Jag började förstå att det jag sökte var att få arbeta med att förbättra världen, för många, för framtida generationer och att göra det konkret med hjälp av IT. När jag blev headhuntad till Fujitsu fick jag höra om Fujitsus värderingar och vilja att ta ansvar för kommande generationer, vilket tilltalade mig.

–  Min roll på Fujitsu idag är att vinna stora affärer inom främst outsourcing. Det är mycket inspirerande att göra skillnad, att driva framgångsrika team och få kundernas förtroende.

–  Det jag trivs bäst med i mitt nuvarande jobb är att tillsammans med våra kunder göra världen till en bättre plats och skapa en mer hållbar framtid. Rent konkret. Att lära känna och förstå kunden, hitta affären och skapa visionen. För att lyckas behöver jag både övertyga hela vårt bolag, ända upp till högsta ledningen, och kunden, om att vi är rätt för varandra. Därefter är det stenhårt jobb för att kunden ska få en lösning som passar just dem, som tar dem dit de vill, och sedan realisera visionen för kunden och kundens kund.

Utmaningarna i jobbet menar Hanna handlar om att allt fortfarande sker både snabbt och långsamt.

– Ofta kan IT-branschen verka snabb på utsidan men vara mycket oföränderlig på insidan. Se bara på fördelningen mellan kvinnor och män. Här skulle man behöva mer radikala strategier, företagsledarna måste kliva fram och våga mer. Forskningen visar tydligt att mer jämställda företag är mer lönsamma!

Hanna om att göra karriär i IT-branschen:

– Det som framförallt krävs är att ha nyfikenhet och driv. Branschen är omfattande och mångfasetterad och mångfald blir också allt viktigare för att företagen ska överleva, både när det gäller att förstå framtiden, fatta rätt beslut och vinna kundernas förtroende.

Hanna om vad företag i branschen kan göra för att vara attraktiva arbetsgivare – för alla oavsett kön och bakgrund:

– Arbeta med thought leadership. Och givetvis, ha rätt person på rätt plats. Ny forskning talar för att det är viktigt med förebilder och att företag med kvinnor på VD-position har mer jämställda strukturer i företagen.

Hanna om förebilder:

– För mig finns det många som inspirerar, även om det är få som sticker ut. Jag har flera av dem nära mig och tillsammans ger de mycket kunskap och erfarenhet som ger bra navigation i mitt yrke.

VD har ordet

Det vi gör för att öka andelen kvinnor i vårt företag är ett antal konkreta aktiviteter runt rekrytering och vår återväxt, och inte minst runt att utveckla och stötta alla ledare inom organisationen när det gäller frågor som har med mångfald och jämställdhet att göra. Förutom vårt deltagande i Womentor har vi i den svenska ledningsgruppen bland annat ingått ett omvänt mentorskap där vi låter yngre, både män och kvinnor, stötta och utveckla oss mer seniora personer i frågor som har att göra med hur vi kan ta tillvara på inte bara män och kvinnor och olika synsätt utan också den kraft som finns i de nya möjligheterna med teknik och digitalisering.

Karin Schreil, VD Fujitsu Sverige

Om företaget

Fujitsu är världens enda japanska, globala IT-företag och världens femte största IT-tjänsteföretag. Svenska Fujitsu levererar produkter, tjänster och lösningar inom IT och kommunikation och har kunder och kontor över hela landet. Omsättningen uppgick 2016 TILL ca 2,4 miljarder kronor och huvudkontoret finns i Kista, i norra Stockholm. Fujitsus värderingar präglas av långsiktighet, hållbarhet, samarbete och innovation med människan i centrum. Lean och Kaizen, som betyder ”ständiga förbättringar”, är också viktigt. ”För oss är ingen process så bra att den inte kan förbättras ytterligare. Det vill vi också ska prägla Fujitsu som arbetsplats. Vi vill skapa en utvecklande och rolig miljö dit de bästa i branschen söker sig – en växtplats för dig som vill utvecklas OCH göra ständiga framsteg.”

Karin Schreil, VD Fujitsu Sverige, pratade om ledarskap och driv, engagemang och passion på värdträffen den 16 november.

 

Camilla Wigren, Edaurdo Do Amaral, Malin Åberg, Gizem Boskus som är Graduates på Fujitsu ledde en worskhop om millennials. ”Kul att de unga fick utrymme att synas och höras och de gjorde det med den äran”

Program

Medverkande företag 2018