Avslutning Womentor 2016

7 februari 2017
 

Tid: 08.30 – 12.00 För adepter
12.00 – 19.00 För adepter och mentorer
Plats: IT&Telekomföretagen inom Almega, Sturegatan 11, Stockholm.

Program

08.30  Registrering och fika

09.00 Avslut Womentor 2016 – ledarutvecklingsprogram och nätverk

karin-stephansson2Karin Ahlström Stephansson, Ardida

 


11.00 Min resa till och att vara VD – erfarenheter och reflektioner

åsaarvidsonÅsa Arvidsson, VD Avanade

 


12.00  Gemensam lunch för adepter och mentorer

13.00 Avslut Womentor 2016 – adepternas projektarbete

14.00 Avslut Womentor 2016 – mentorprogram

15.00 Det inre ledarskapet – om konsten att återerövra sin glädje!

Lisbeth CarlborgLisbeth Carlborg, präst och inspiratör

 

16.45 Tack alla deltagare i Womentor 2016!

Tuija KivistöTuija Kivistö, Ordförande Womentors styrgrupp samt Arbetsgivarpolitisk expert, Almega

17.00 Mingel

Program

 
7 februari

Avslutning Womentor 2016

För: Adepter och mentorer

Läs mer om dagen här

 
8 mars

VD-träff

För: VD samtliga deltagande företag
Tema: Ledning och styrning av komplex förändring

Läs mer om dagen här

 
26 april

Tematräff hos värdföretag: Telia i Göteborg

För: Adepter
Tema: Förändringsledning

Läs mer om dagen här

 
18 maj

Workshop 1

För: Diversity Managers
Tema: En inkluderande företagskultur

Läs mer om dagen här

 
29 augusti

Tematräff hos värdföretag: Evry

För: Adepter, mentorer
Tema: Ledarskap och värderingar

 
21 september

Womentordagen

För: Adepter och mentorer samtliga år
Tema: Ledar- och ledarskapsutveckling

Läs mer om dagen här

 
16 november

Tematräff hos värdföretag: Fuijitsu

För: Adepter
Tema: Ledarskap och motivation

 
23 november

Workshop 2

För: Diversity Managers
Tema: TBD

 
7 februari

Avslutning Womentor 2017

För: adepter, mentorer, VD, HR- och kommunikationschefer samt Diversity Managers.

Medverkande företag

Värdföretag

Medverkande företag