Introduktion Womentor 2017, dag 2 för adepter

26 januari 2017
 

Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm.

Tid:  08.30 – 15.30

Program

08.30  Mina mål, mina utmaningar & mitt ledarskap

karin-stephansson2Karin Ahlström, Ardida

12.00 Lunch


13.00  Projektarbete för Womentoradepter 

sofiayngweSofia Yngwe, IT&Telekomföretagen inom Almega

15.30  Avslut

Medverkande företag

Värdföretag

Medverkande företag