Introduktion Womentor 2018, dag 2

18 januari 2018
 

Plats: GT30 Grev Turegatan 30, Stockholm
Tid: 08.30 – 15.30 För adepter

Program

08.30 Ledar- och ledarskapsutveckling
Karin Ahlström, Ardida

12.00 Lunch

13.00 Projektarbete
Karin Ahlström, Ardida

15.30 Avslut

Program

Medverkande företag 2018