Introduktion Womentor 2018

17 januari 2018
 

Tid: kl. 09.00 – 13.00 För adepter, mentorer och företagsrepresentanter

  1. 13.00 – 18.30 För adepter och mentorer
  2. Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm

Program

09.00 Välkomna till Womentor!
Därför stödjer vi företag som vill arbeta systematiskt med ökad jämställdhet och mångfald, IT&Telekomföretagen inom Almega

09.30 Mångfald och inkludering – steg för steg
Karin Ahlström, Ardida

10.00 Jämställdhetsindexet JÄMIX® speglar jämställdheten I din organisation
Anders Johrén och Lisa Karthäuser, Nyckeltalsinstitutet

12.00 Gemensam lunch

13.00 Introduktion till mentorrelationen, för adepter och mentorer
Karin Ahlström, Ardida

17.00 Mingel, för adepter och mentorer

18.30 Avslut

Program

Medverkande företag 2018