Sista anmälningsdatum Womentor 2018

31 oktober 2017
 

Womentor har drivits sedan 2006, som ett förändrings- och ledarskapsprogram för företag i IT- och telekombranschen som vill åtgärda snedfördelningen mellan andelen kvinnor och män i branschen. Det huvudsakliga syftet är att öka hela branschens, och de enskilda företagens, förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna oavsett om de är män eller kvinnor.

Huvudfokus ligger på att öka andelen kvinnor på chefsposition, enligt tesen att fler kvinnor på chefspositioner har en positiv inverkan på andelen kvinnor totalt i företaget, och att progress inom framstående företag i sin tur har en positiv inverkan på branschen i övrigt.

Womentor vänder sig i första hand till IT&Telekomföretagens medlemmar, men även andra företag i IT- och telekombranschen är välkomna att ansöka om att delta i programmet.

Mer detaljerad information och anmälan till Womentor 2018

Medverkande företag

Värdföretag

Medverkande företag