Tematräff hos värdföretag: Evry

29 augusti 2017
 

Plats: Ekenbergsvägen 113, Sundbyberg

Tid: kl. 08.30 – 18.30  För adepter
kl. 12.00 – 18.30  För mentorer

Program

08.30  Registrering och fika

09.00  Värderingsstyrt ledarskap – på personlig, professionell och organisationsnivå

Karin Ahlström, Ardida

11.30 Avstämning adepterna projektarbeten

Sofia Yngwe, IT&Telekomföretagen

12.00 Gemensam lunch för adepter och mentorer

13.00  Välkomna till Evry!

Fredrik Almén, VD Evry Sverige

 

13.30 Design, den nya tidsåldern och drivkrafterna bakom digital transformation

Álvaro Márquez, Principal Designer, Evry Strategic Design Lab

 

15.00 Värderingstyrt Ledarskap – på global nivå

Karin Ahlström, Ardida

16.15  Halvtidsutvärdering mentorrelationen

17.00 – 18.30 Mingel

Medverkande företag

Värdföretag

Medverkande företag