Tematräff hos värdföretag: Evry

29 augusti 2017
 

Plats: Ekenbergsvägen 113, Sundbyberg

Tid: kl. 08.30 – 18.30  För adepter
kl. 12.00 – 18.30  För mentorer

Program

08.30  Registrering och fika

09.00  Värderingsstyrt ledarskap – på personlig, professionell och organisationsnivå

Karin Ahlström, Ardida

11.30 Avstämning adepterna projektarbeten

Sofia Yngwe, IT&Telekomföretagen

12.00 Gemensam lunch för adepter och mentorer

13.00  Välkomna till Evry!

Fredrik Almén, VD Evry Sverige

 

13.30 Design, den nya tidsåldern och drivkrafterna bakom digital transformation

Álvaro Márquez, Principal Designer, Evry Strategic Design Lab

 

15.00 Värderingstyrt Ledarskap – på global nivå

Karin Ahlström, Ardida

16.15  Halvtidsutvärdering mentorrelationen

17.00 – 18.30 Mingel

Program

 
17 januari

Introduktion Womentor 2018

För: adepter, mentorer och företagsrepresentanter

Läs mer om dagen här

 
18 januari

Introduktion Womentor 2018, dag 2

För: adepter

Läs mer om dagen här

 
7 februari

Avslutning Womentor 2017

För: adepter, mentorer och företagsrepresentanter.

Läs mer om dagen här

 
15 mars

Tematräff hos värdföretag: Evry

För: adepter
Tema: Förändringsledning
15-16 mars Lunch till lunch i Göteborg

Läs mer om dagen här

 
19 april

Workshop 1

För: Diversity Managers
Tema: Systematiskt jämställdhetsarbete

Läs mer om dagen här

 
19 juni

Tematräff hos värdföretag: Fujitsu

För: Adepter och mentorer
Tema: Mångfald och inkludering

 
26 september

Womentordagen

För: samtliga adepter och mentorer från alla år

 
27 september

Tematräff hos värdföretag: IP-Only

För: Adepter
Tema: Motivation

 
23 november

Workshop 2

För: Diversity Managers
Tema: Inkludering

 
18 december

Avslutning Womentor 2018

För: Samtliga

Medverkande företag

Värdföretag

Medverkande företag