Tematräff hos värdföretag: Fujitsu

16 november 2017
 

Plats: Kista Alléväg 1, Kista
Tid: 08.30 – 18.30

Program

08.30 Registrering och fika

09.00 Välkomna!

Annika Larsson, Head of Project Management Fujitsu, adept 2017

Hanna Thörnqvist, Senior Account Executive Fujitsu, adept 2017

 

 

09.15 Motivation och drivkrafter

Karin Ahlström, Ardida

När vi känner en inre, djupare motivation behövs inte belöningar eller bestraffningar. När vi är motiverade är vi mer uthålliga, energiska och fokuserade. Men olika personer har olika drivkrafter. Kunskap om detta ökar våra möjligheter att leda både oss själva och andra.

12.00  Lunch

13.00  Motivation och drivkrafter – forts

14.00  Projektarbete, avstämning

Sofia Yngwe, IT&Telekomföretagen

15.00 Bygg ett hållbart, motiverande ledarskap

Karin Schreil, Vd Fujitsu

Hur skapar man ett motiverande ledarskap som är hållbart över tid? Genom konkreta exempel och interaktiva övningar vill vi inspirera till ett ledarskap som motiveras av viktiga frågor kring hållbarhet, jämställdhet och samhällsengagemang.

  • Samhällsengagemang som motiverar medarbetare
  • Ta tempen på organisationen – skapa ett hälsosammare klimat
  • Nya generationer, nya preferenser – att motivera unga ledare

17.00 -18.30 Mingel

 

Medverkande företag 2018