Tematräff hos värdföretag: Fujitsu

19 juni 2018
 

Plats: Kista Alléväg 1, Kista
Tid: kl. 08.30 – 18.30 för adepter
kl. 12.00 – 18.30 för mentorer

Tema – Mångfald och inkludering

Program:

08.30 Registrering och fika

09.00 Välkomna! Anna Larsson, Portfolio & Site Mgr, Marina Valeskog, Manager SW & SAM

09.15 Värderingsstyrt ledarskap Karin Ahlström, Ardida – mångfald och inkludering i sammanhang

11.00 Projektarbete

12.00 Lunch

13.00 (O)jämställdhet Fredrik Bondestam, – från problem till förändring Genusforskare, GU

15.00 En inkluderande kultur

Omedvetna fördomar och inkludering i praktiken Karin Schreil, Vd , Malin Åberg, Graduate
Japansk kultur och att vara en attraktiv arbetsgivare, Helena Bodin, Talent Lead
Ett exempel ur verkligheten, Mikael Kristensson, Head of Products, Marina Valeskog, Manager SW & SAM

17.00 Mingel med vin och tilltugg

18.30 Avslut

Program

Medverkande företag 2018