VD-träff

8 mars 2017
 

Plats: IT&Telekomföretagen inom Almega, Sturegatan 11, Stockholm.
Tid: kl. 15-18 (fika från 14.30)

Idag säger i stort sett alla bolag med självaktning att mångfald är en nyckelfråga för framgång och att rekryteringen av medarbetare ska ske utifrån kompetens. Men är det så, och i så fall vad innebär det?

Syftet med att samla alla deltagande företags VD:ar är att rikta kraft och engagemang mot målet 40 % samt 2017 års progress.

Träffen leds av Fredrik Bondestam, Forskningssamordnare på Nationella sekretariatet för genusforskning på Göteborgs Universitet, och Karin Ahlström, Ardida.

Fokus ligger på följande frågeställningar:

  • Varför ska vi arbeta med jämställdhet? Finns det ett Business Case?
  • Vilka föreställningar, fördomar och hinder står i vägen för förändring?
  • Var ligger ansvaret och hur leds denna komplexa transformation?

Program

 
7 februari

Avslutning Womentor 2016

För: Adepter och mentorer

Läs mer om dagen här

 
8 mars

VD-träff

För: VD samtliga deltagande företag
Tema: Ledning och styrning av komplex förändring

Läs mer om dagen här

 
26 april

Tematräff hos värdföretag: Telia i Göteborg

För: Adepter
Tema: Förändringsledning

Läs mer om dagen här

 
18 maj

Workshop 1

För: Diversity Managers
Tema: En inkluderande företagskultur

Läs mer om dagen här

 
29 augusti

Tematräff hos värdföretag: Evry

För: Adepter, mentorer
Tema: Ledarskap och värderingar

 
21 september

Womentordagen

För: Adepter och mentorer samtliga år
Tema: Ledar- och ledarskapsutveckling

Läs mer om dagen här

 
16 november

Tematräff hos värdföretag: Fuijitsu

För: Adepter
Tema: Ledarskap och motivation

 
23 november

Workshop 2

För: Diversity Managers
Tema: TBD

 
7 februari

Avslutning Womentor 2017

För: adepter, mentorer, VD, HR- och kommunikationschefer samt Diversity Managers.

Medverkande företag

Värdföretag

Medverkande företag