VD-träff

8 mars 2017
 

Plats: IT&Telekomföretagen inom Almega, Sturegatan 11, Stockholm.
Tid: kl. 15-18 (fika från 14.30)

Idag säger i stort sett alla bolag med självaktning att mångfald är en nyckelfråga för framgång och att rekryteringen av medarbetare ska ske utifrån kompetens. Men är det så, och i så fall vad innebär det?

Syftet med att samla alla deltagande företags VD:ar är att rikta kraft och engagemang mot målet 40 % samt 2017 års progress.

Träffen leds av Fredrik Bondestam, Forskningssamordnare på Nationella sekretariatet för genusforskning på Göteborgs Universitet, och Karin Ahlström, Ardida.

Fokus ligger på följande frågeställningar:

  • Varför ska vi arbeta med jämställdhet? Finns det ett Business Case?
  • Vilka föreställningar, fördomar och hinder står i vägen för förändring?
  • Var ligger ansvaret och hur leds denna komplexa transformation?

Program

 
17 januari

Introduktion Womentor 2018

För: adepter, mentorer och företagsrepresentanter

Läs mer om dagen här

 
18 januari

Introduktion Womentor 2018, dag 2

För: adepter

Läs mer om dagen här

 
7 februari

Avslutning Womentor 2017

För: adepter, mentorer och företagsrepresentanter.

Läs mer om dagen här

 
15 mars

Tematräff hos värdföretag: Evry

För: adepter
Tema: Förändringsledning
15-16 mars Lunch till lunch i Göteborg

Läs mer om dagen här

 
19 april

Workshop 1

För: Diversity Managers
Tema: Systematiskt jämställdhetsarbete

Läs mer om dagen här

 
19 juni

Tematräff hos värdföretag: Fujitsu

För: Adepter och mentorer
Tema: Mångfald och inkludering

 
26 september

Womentordagen

För: samtliga adepter och mentorer från alla år

 
27 september

Tematräff hos värdföretag: IP-Only

För: Adepter
Tema: Motivation

 
23 november

Workshop 2

För: Diversity Managers
Tema: Inkludering

 
18 december

Avslutning Womentor 2018

För: Samtliga

Medverkande företag

Värdföretag

Medverkande företag