VD-träff

8 mars 2017
 

Plats: IT&Telekomföretagen inom Almega, Sturegatan 11, Stockholm.
Tid: kl. 15-18 (fika från 14.30)

Idag säger i stort sett alla bolag med självaktning att mångfald är en nyckelfråga för framgång och att rekryteringen av medarbetare ska ske utifrån kompetens. Men är det så, och i så fall vad innebär det?

Syftet med att samla alla deltagande företags VD:ar är att rikta kraft och engagemang mot målet 40 % samt 2017 års progress.

Träffen leds av Fredrik Bondestam, Forskningssamordnare på Nationella sekretariatet för genusforskning på Göteborgs Universitet, och Karin Ahlström, Ardida.

Fokus ligger på följande frågeställningar:

  • Varför ska vi arbeta med jämställdhet? Finns det ett Business Case?
  • Vilka föreställningar, fördomar och hinder står i vägen för förändring?
  • Var ligger ansvaret och hur leds denna komplexa transformation?

Medverkande företag

Värdföretag

Medverkande företag