Womentordagen- Etiken i tekniken

26 september 2018
 

Plats: GT30, Grev Turegatan 30, Stockholm
Målgrupp: Alla deltagare i Womentor under alla år

”AI is a fundamental risk to the existence of human civilization.” Elon Musk

Det finns enorma möjligheter i digitalisering och AI. Det har inte bara potential att ge ökad kvalitet och effektivitet i olika verksamheter och ökad tillväxt och välfärd. Utvecklingen kommer också att generera nya utmaningar. Ledarskapet kommer att påverkas och stora krav kommer ställas på omställningsförmåga. Det kommer också att leda till konsekvenser för säkerhet, personlig integritet, etik och tillit.
Intresset kring teknikutvecklingens implikationer i en bredare etisk kontext exploderar just nu. Elon Musk, Stephen Hawking, Bill Gates och många andra har uttryckt sina farhågor.

Välkommen att dela erfarenheter om möjligheter och hot med andra ledare i branschen.

Program:

14.30 Fika och registrering

15.00 Välkommen!
Karin Ahlström, Womentor & David Mothander, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen

15.10 AI och robotar – etiska aspekter, Nils-Eric Sahlin, Professor i Medicinsk etik, ordförande för Vetenskapsrådets expertgrupp för etik samt ledamot i etikgruppen som tagit fram riktlinjer för utveckling av AI åt Europeiska kommissionen.

17.00 Workshop och nätverkande

18.00 Avslut

 

Program

Medverkande företag 2018