Workshop 1

18 maj 2017
 

Plats: IT&Telekomföretagen inom Almega, Sturegatan 11, Stockholm.
Tid: 18 maj 2017 kl. 14:00-17:00

Mångfald och inkludering – har vi råd att tacka nej?

Inkludering är en förutsättning för att fullt ut kunna dra nytta av fördelarna med mångfald. Det räcker inte med att ha en kvantitativt jämställd eller jämlik organisation, arbetet med företagskultur, värderingar och den dagliga arbetsmiljön är ett arbete som är ständigt pågående.

Fokus under denna workshop kommer att ligga på följande frågeställningar:

  • Vad är en inkluderande företagskultur?
  • Hur mäter man inkludering?
  • Finns det några goda exempel hur man gör i praktiken?

Workshoppen leds av Jonas Stier, professor i Interkulturella studier vid Dalarnas Högskola och Karin Ahlström, Ardida.

Medverkande företag

Värdföretag

Medverkande företag