Workshop 1

18 maj 2017
 

Plats: IT&Telekomföretagen inom Almega, Sturegatan 11, Stockholm.
Tid: 18 maj 2017 kl. 14:00-17:00

Mångfald och inkludering – har vi råd att tacka nej?

Inkludering är en förutsättning för att fullt ut kunna dra nytta av fördelarna med mångfald. Det räcker inte med att ha en kvantitativt jämställd eller jämlik organisation, arbetet med företagskultur, värderingar och den dagliga arbetsmiljön är ett arbete som är ständigt pågående.

Fokus under denna workshop kommer att ligga på följande frågeställningar:

  • Vad är en inkluderande företagskultur?
  • Hur mäter man inkludering?
  • Finns det några goda exempel hur man gör i praktiken?

Workshoppen leds av Jonas Stier, professor i Interkulturella studier vid Dalarnas Högskola och Karin Ahlström, Ardida.

Program

 
7 februari

Avslutning Womentor 2016

För: Adepter och mentorer

Läs mer om dagen här

 
8 mars

VD-träff

För: VD samtliga deltagande företag
Tema: Ledning och styrning av komplex förändring

Läs mer om dagen här

 
26 april

Tematräff hos värdföretag: Telia i Göteborg

För: Adepter
Tema: Förändringsledning

Läs mer om dagen här

 
18 maj

Workshop 1

För: Diversity Managers
Tema: En inkluderande företagskultur

Läs mer om dagen här

 
29 augusti

Tematräff hos värdföretag: Evry

För: Adepter, mentorer
Tema: Ledarskap och värderingar

 
21 september

Womentordagen

För: Adepter och mentorer samtliga år
Tema: Ledar- och ledarskapsutveckling

Läs mer om dagen här

 
16 november

Tematräff hos värdföretag: Fuijitsu

För: Adepter
Tema: Ledarskap och motivation

 
23 november

Workshop 2

För: Diversity Managers
Tema: TBD

 
7 februari

Avslutning Womentor 2017

För: adepter, mentorer, VD, HR- och kommunikationschefer samt Diversity Managers.

Medverkande företag

Värdföretag

Medverkande företag