Workshop för Diversity Managers – Att motarbeta exkludering

23 november 2018
 

Datum och tid: Den 23 november kl. 09:00-12:00
Plats: Hotel Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21, Stockholm

Inkludering är en förutsättning för att fullt ut kunna dra nytta av fördelarna med mångfald. Det räcker inte med att ha en kvantitativt jämställd eller jämlik organisation om inte alla upplever att de ändå får vara med.

Fokus under denna workshop kommer att ligga på följande frågeställningar:

Kan nolltolerans mot trakasserier bli verklighet?

Hur motarbetar man trakasserier och andra oönskade beteenden?

Foto: Jann Lipka

Hur bygger man en inkluderande kultur?

Workshopen leds av: 
Anna Wahl
, vicerektor vid Kungliga Tekniska högskolan och professor i Genus, organisation och ledning, samt Karin Ahlström från Ardida.

 

 

Program

Medverkande företag 2018