Workshop 2

23 november 2017
 

Välkommen till workshop för Diversity Managers

Plats: IT&Telekomföretagen inom Almega, Sturegatan 11, Stockholm.

Tid:  Den 23 november 2017 kl. 14:00-17:00

Inkludering – en förutsättning för att fullt ut kunna dra nytta av fördelarna med mångfald.

”Inkludering handlar om att skapa en kultur där medarbetare delar en känsla av tillhörighet, ömsesidig respekt, att värdesättas för den man är samt stöd och engagemang från andra så att de kan utföra sitt arbete på bästa sätt.” Miller & Katz i The Inclusion Breakthrough (2002)

Fokus under denna workshop kommer att ligga på följande frågeställningar:

  • Hur vet man att man har en inkluderande kultur?
  • Hur skapas och behålls en inkluderande kultur?

Workshopen kommer att basers på ett pilotprojekt där 10 slumpmässigt valda medarbetare från varje bolag kommer att få svara på 4 frågor om inkludering. Resultatet kommer att användas för att diskutera hur man kan dra slutsatser från en mätning och hur man kan arbeta vidare med en handlingsplan.

Workshopen leds av:

Karin Ahlström och Jonas Stier, professor i interkulturella studier

Medverkande företag 2018