Workshop 2

23 november 2017
 

Välkommen till workshop för Diversity Managers

Plats: IT&Telekomföretagen inom Almega, Sturegatan 11, Stockholm.

Tid:  Den 23 november 2017 kl. 14:00-17:00

Inkludering – en förutsättning för att fullt ut kunna dra nytta av fördelarna med mångfald.

”Inkludering handlar om att skapa en kultur där medarbetare delar en känsla av tillhörighet, ömsesidig respekt, att värdesättas för den man är samt stöd och engagemang från andra så att de kan utföra sitt arbete på bästa sätt.” Miller & Katz i The Inclusion Breakthrough (2002)

Fokus under denna workshop kommer att ligga på följande frågeställningar:

  • Hur vet man att man har en inkluderande kultur?
  • Hur skapas och behålls en inkluderande kultur?

Workshopen kommer att basers på ett pilotprojekt där 10 slumpmässigt valda medarbetare från varje bolag kommer att få svara på 4 frågor om inkludering. Resultatet kommer att användas för att diskutera hur man kan dra slutsatser från en mätning och hur man kan arbeta vidare med en handlingsplan.

Workshopen leds av:

Karin Ahlström och Jonas Stier, professor i interkulturella studier

Program

 
7 februari

Avslutning Womentor 2017

För: adepter, mentorer och företagsrepresentanter.

Läs mer om dagen här

 
15 mars

Tematräff hos värdföretag: Evry

För: adepter
Tema: Förändringsledning
15-16 mars Lunch till lunch i Göteborg

Läs mer om dagen här

 
19 april

Workshop 1

För: Diversity Managers
Tema: Systematiskt jämställdhetsarbete

Läs mer om dagen här

 
19 juni

Tematräff hos värdföretag: Fujitsu

För: Adepter och mentorer
Tema: Mångfald och inkludering

 
26 september

Womentordagen

För: samtliga adepter och mentorer från alla år

 
27 september

Tematräff hos värdföretag: IP-Only

För: Adepter
Tema: Motivation

 
23 november

Workshop 2

För: Diversity Managers
Tema: Inkludering

 
18 december

Avslutning Womentor 2018

För: Samtliga

Medverkande företag

Värdföretag

Medverkande företag