Att vara adept

Adepterna i Womentorprogrammet väljs ut av sina arbetsgivare för att de är framgångsrika kvinnliga ledare – med minst en befattning som första linjechef – som vill fortsätta sin chefskarriär, har stor potential att utvecklas som chefer och goda förutsättningar att uppnå ännu högre chefspositioner!

”Vilket fantastiskt år, nätverk, inspiration, ledare, företag, mentor, jag är oerhört tacksam för att mitt bolag gav mig möjligheten att delta i detta fantastiska program” ur 2015 års utvärdering.

Som adept i Womentor blir du stärkt i din ledarroll genom:

 • En personligt utvald mentor
 • Ledarutbildning och inspiration
 • Ett brett nätverk genom de andra deltagarna i Womentor

Womentorprogrammet för adepter omfattar under ett års tid:

 • Introduktion: två heldagar som ger dig bra verktyg och goda förutsättningar för en framgångsrik mentorrelation.
 • Mentorssamtal: 2 timmar per månad.
 • Tematräffar: tre heldagsseminarier med kunskapsfokus kring motivation, kommunikation, vision och värderingar.
 • Projektarbete: adepterna arbetar tillsammans med ett gemensamt projekt under året, framförallt för att stärka nätverksbanden genom ett gemensamt arbete men också för att deltagande företag ska kunna dra nytta av resultatet.
 • Avslutning: en heldag med uppsummering av erfarenheter, redovisning av projektarbete, framåtblick, inspirationsföredrag och utvärdering.

Förväntningar på dig som är adept:

 • Deltagande vid introduktions-, tema- och avlutningsträffar
 • Aktivt deltagande i projektarbetet tillsammans med andra adepter
 • Aktivt engagemang i mentor-relationen och ansvarstagande för att samtalen fullföljs.

Vad innebär mentorskapsrelationen?

Mentorskapet är en professionell relation där den som är mentor delar med sig av sina erfarenheter och sin kunskap till adepten. Relationen bygger på ett ömsesidigt utbyte och respekt med samtalet som plattform. En närande och lärande mentor-relation bygger på en aktiv dialog där adepten är tydlig och öppen med sina behov och mentorn är villig och lyhörd att dela med sig av sina erfarenheter.

Medverkande företag

Värdföretag

Medverkande företag