Resultat 2017

2017 deltog 24 företag i Womentor: Agero, Capgemini, CGI, Com Hem, CSC, Dustin, Evry, Fujitsu, Hi3G Access (3), HP Enterprise, IBM, IFS, InfoCare, IP-Only, Microsoft, Nets, PA Consulting, Sogeti, Tele2, Telenor, Teleopti, TeliaCompany, Teracom och Tieto.

Deltagande företag ges också möjlighet att under max två år i rad agera som (ett av tre) värdföretag för Womentor, och stå värd för en av de obligatoriska träffar som ingår i programmet. Värdföretag 2017 var Evry, Fujitsu och Telia Company. I utvärderingen av programmet som helhet ger 95% av de svarande Womentor 2017 betyget ”Mycket bra” (55%) eller ”Bra”.

Sedan 2016 finns en gemensam ambition för alla deltagande företag: att arbeta för att nå den övergripande målsättningen om att minst 40 % av alla chefer i branschen ska vara kvinnor år 2025. 2017 har fyra av Womentor-företagen uppnått eller passerat det målet, och nio av de deltagande företagen rapporterar att de under 2017 har ökat andelen kvinnor på chefsposition.

IT&Telekomföretagens statistik visar att ökningen av andelen kvinnor på chefsposition i branschen totalt går långsamt/står stilla – från 28 % 2013 till 30 % 2017. Det är alltså en bit kvar till målet om 40 %, men flera av de företag som deltar i Womentor ligger långt över snittet i branschen – i vissa fall så bra som 50/50-fördelning – och många har alltså förbättrat sina siffror under 2017.

Grundtanken med Womentor är att företagens resultat har betydelse också utanför de egna organisationerna; då tongivande företag visar progress och utvecklingsförmåga påverkar det hela branschens utveckling. Detta bekräftas till stor del av 2017 års deltagare, som tror att Womentor bidrar till att öka andelen kvinnliga chefer i det egna företaget – och i ännu högre utsträckning i hela branschen.

Läs och ladda ner slutrapporten för 2017 här

Medverkande företag 2018