Womentorpriset 2012

Vinnare: Tele2

Juryns motivering: Tele2 som bolag – med ett personligt engagemang från VD Thomas Ekman – driver ett konsekvent och långsiktigt arbete för fler kvinnor på ledande positioner inom bolaget för ökad konkurrenskraft och tydlig affärsnytta. Detta visar sig inte minst i en 55%/45%– fördelning av kvinnor och män i dess svenska ledningsgrupp idag. Och dessutom i bolagets förmåga att i ledningsgruppen ha tillsatt kvinnor som ledare på traditionellt sett tungt manligt dominerade positioner såsom IT-chef, finanschef och teknisk chef. 

– Det här är ett direkt resultat av att vi målmedvetet arbetat med att vara ett modernt företag som speglar vår breda målgrupp. För oss är det självklart att vi har många kvinnliga chefer. Det skapar dynamiska grupper, ett bättre arbetsklimat och högre lönsamhet, säger Thomas Ekman, VD, Tele2 Sverige.

– Tele 2 har på ett tydligt och medvetet sätt såväl målsatt sitt arbete som påvisat konkreta resultat när det kommer till att få fler kvinnor på ledande positioner. Detta har inte minst visat sig i företagets jämställda  ledningsgrupp, säger Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen.

Övriga finalister 2012

Sara Arildsson, globalt affärsansvarig för Kenexa på IBM
CapGemini

Womentorpriset 2012 delades ut av IT&Telekomföretagen i samarbete med Computer Sweden.

Finalister och vinnare utsågs av Womentorprisets jury:
Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen
Jörgen Lindqvist, chefredaktör Computer Sweden
Eva Halvarsson, VD Andra AP-fonden
Jonas Stier, professor Sociologi, Mälardalens Högskola

Medverkande företag 2018