Womentorpriset 2015

Från vänster Katja Lundqvist, Mikaela Westring och Isabelle Norman från DataTjej, Johanna Berlinde TeliaSonera.
Vinnare av Womentorpriset 2015. Från vänster Katja Lundqvist, Mikaela Westring och Isabelle Norman från DataTjej, Johanna Berlinde TeliaSonera.

Johanna Berlinde, VP & Head of Media and Entertainment Telia Sonera, och föreningen DataTjej är vinnare av Womentorpriset 2015. Utmärkelsen delas ut av IT&Telekomföretagen och Computer Sweden till en individ och en organisation som har bidragit till att fler kvinnor innehar ledande positioner, och till att öka uppmärksamheten kring att fler kvinnor på ledande positioner leder till hållbar konkurrenskraft och ökad lönsamhet i IT- och telekombranschen.

Vinnare av Womentorpriset 2015, kategori individ: Johanna Berlinde, VP & Head of Media and Entertainment Telia Sonera

Johanna Berlinde Womentorpriset 2015Juryns motivering: Oavsett arbetsgivare och roll har Johanna under lång tid, både i praktiken och i egenskap av förebild, bidragit till att markant öka andelen kvinnor på medarbetar- och ledningsposition i de organisationer hon varit verksam. Genom att också formellt och informellt agera mentor åt både män och kvinnor, ha en omvittnad förmåga att bygga starka team baserade på mångfald, och ta alla tillfällen i akt att lyfta fram och stötta andra kvinnor i karriären, är Johanna en mycket värdig vinnare av Womentorpriset 2015.

Vinnare av Womentorpriset 2015, kategori företag/organisation: Föreningen DataTjej

Datatjej selfieJuryns motivering: Genom kunskapsspridning, inspiration och aktivt kontaktskapande mellan studenter och näringsliv, gör den ideella föreningen DataTjej en stor insats för att långsiktigt attrahera fler kvinnor att söka sig till IT-branschen, och väl där vilja inta ledande positioner. DataTjej utgör en viktig plattform för gemenskap unga tjejer emellan, och dess medlemmar är alla förebilder väl värda att lyftas fram och prisas. DataTjej har makt att påverka, och är själva en viktig del av, IT-branschens framtid och därigenom mycket värdiga mottagare av Womentorpriset 2015.

Samtliga finalister till Womentorpriset 2015

Camilla sundstromCamilla Sundström, vd Empower, utsågs av juryn till finalist för att hon utöver att i många decennier ha verkat för jämställdhet i branschen, sedan hon tog över rollen som VD på Empower för drygt ett år sedan har ökat andelen kvinnor i nyckelroller radikalt. Idag har företaget 31 % kvinnliga ledare, 18 % i ledningsgruppen.

Johanna Berlinde, VP & Head of Media and Entertainment TeliaSonera utsågs av juryn till finalist för att på flera arbetsplatser ha bidragit till en kraftigt ökad andel kvinnliga chefer; de senaste tre åren på TeliaSonera Media & Entertainment från 10 till 65 %.

MentorPär ForsPär Fors, vd CGI Sverige utsågs av juryn till finalist för att han under sitt dryga år som vd ökat andelen kvinnor i ledningsgruppen från 30 till 43 %.


Agero
utsågs av juryn till finalist för att de som litet tillväxtbolag alltid verkar för jämställdhet och har 50 % kvinnliga ledare i företaget och i sin ledningsgrupp.

DataTjej utsågs av juryn till finalist för att som ideell förening för tjejer som är intresserade av IT arbeta hårt för att gynna kontakterna mellan studenter och näringsliv, agera förebilder och öka gemenskapen IT-tjejer emellan.

Hogia utsågs av juryn till finalist för att bolaget redan från starten 1980 haft och levt upp till målsättningen 50 % män och 50 % kvinnor på alla positioner.

Representanter för samtliga finalister till Womentorpriset 2015. Från vänster: Berit Henesy CGI, Sandra Kiesel Lindberg Agero, Patrik Frisk Agero, Barbro Lien Rönn Hogia, Katja Lundqvist DataTjej, Mikaela Westring DataTjej, Isabelle Norman DataTjej, Camilla Sundström Empower, Johanna Berlinde TeliaSonera.
Representanter för samtliga finalister till Womentorpriset 2015. Från vänster: Berit Henesy CGI, Sandra Kiesel Lindberg Agero, Patrik Frisk Agero, Hanne Stolt Wannebo Hogia, Katja Lundqvist DataTjej, Mikaela Westring DataTjej, Isabelle Norman DataTjej, Camilla Sundström Empower, Johanna Berlinde TeliaSonera.

Jury

Finalister och vinnare utsågs av Womentorprisets jury:

Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen och vice VD Almega
Eva Halvarsson, VD Andra AP-fonden
Jonas Stier, professor Sociologi, Mälardalens Högskola
Per Danielson, CCO IDG Sweden Editor-in-Chief Computer Sweden and TechWorld

Läs reportage med kommentarer från vinnarna här!

Medverkande företag 2018